• 6
  • 5
  • 7
  • 4
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • NIEDZWIADKI

strój na występ

KOCHANI RODZICE!

 

W związku z naszym występem z okazji "100-lecia Niepodległości" proszę, aby dziewczynki były ubrane w białe bluzki i białe rajstopki oraz spódniczki na przebranie po występie, a chłopcy w białe koszule i granatowe spodnie.

piosenki na miesiąc listopad

PIOSENKI NA MIESIĄC LISTOPAD

 

I. "Jak dobrze mieć rodzinę"

 

1. Nigdy nie jestem sam,

    bo rodzinę mam.

    Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

    rodzina wspiera mnie.                    / 2x

 

Ref.: Mama i tata przytulą do serca,

        siostra i brat zabawią mnie.

        Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

        cała rodzina kocha się.

2. Lepiej i  łatwiej żyć,

    gdy ktoś obok jest.

    Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

    i zawsze pomóc chce.                  / 2x

 

 

Ref.: Mama i tata przytulą do serca,

        siostra i brat zabawią mnie.

        Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

        cała rodzina kocha się.

 

II. "Magiczne miejsce"

 

1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

    a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

    Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

    że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

 

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

        W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

        Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

        Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

2. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

    Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

    Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

    że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

 

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

        W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

        Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

        Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

3. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

    Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

    Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

    że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

 

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

        W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

        Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

        Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

III. "Moje prawa"

 

1. Chociaż lat mam tak niewiele,

    mam już swoje prawa,

    chcę być zawsze szanowany

    i chce być kochany.

    I chcę, by dorośli o mnie dbali,

    bym mógł szczęśliwie dorastać.

    Bo prawo do szczęścia każdy ma,

    nawet gdy ma mało lat.

 

2. Każdy człowiek, nawet mały,

    ma też obowiązki,

    więc jak umiem, tak pomagam

    mamie, tacie, siostrze.

    Uczę się najlepiej jak potrafię,

    by kiedyś dobrze pracować.

    Bo obowiązki też każdy ma,

    nawet gdy ma mało lat.

 

IV. "Lekcja zdrowia"

 

1. Dziś tu będzie lekcja zdrowia,

    a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

    Był raz sobie mały ludzik, co chciał się brudzić

    i leniuszkiem był troszeczkę.

    A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

 

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

        Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

        Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

        Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

        Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

        by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

2. Już posłuchał ludzik lekcji,

    w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

    Wziął szczoteczkę, umył zęby,

    potem wszedł do wanny

    i szczęśliwą zrobił minę.

    A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak.

        Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak.

        Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak.

        Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

        Ważne, by ze sobą zrobić coś,

        by zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość!

przewidywane osiągnięcia dzieci na miesiąc listopad

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI NA MIESIĄC LISTOPAD

 

I. "Polska i Europa":

 

- utrwalanie wiadomości na temat kraju, w którym mieszkamy,

- utrwalanie symboli narodowych,

- pobudzanie przynależności narodowej,

- uświadomienie istoty Święta Niepodległości,

- utrwalanie wiadomości na temat Europy,

- ćwiczenie pamięci.

 

II. "Moja rodzina":

 

- rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych,

- wzbogacenie wiedzy o rodzinie,

- uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi,

- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnienie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji,

- rozwijanie znaczenia pracy zawodowej rodziców,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- reagowanie zmianą ruchu na ustalone komendy,

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości,

- utrwalanie nazw figur geometrycznych,

- przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii,

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

III. "Mój dom":

 

- rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa o nazwy wykonywanych czynności,

- kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- poznawanie zawodów: architekta, murarza,

- kształtowanie pojęć matematycznych,

- utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

- kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby,

- rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,

- rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt,

- ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu,

- wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,

- wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń, występujących w nich sprzętów i przedmiotów oraz wykonywanych czynności,

- dobieranie obiektów w kolekcje według ich przeznaczenia lub miejsca, w którym się znajdują,

- rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz,

- zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś,

- zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych,

- poszerzanie doświadczeń plastycznych.

 

IV. "Moje prawa i obowiązki":

 

- spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie,

- kształtowanie właściwych zachowań społecznych,

- zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka,

- poznanie osoby Janusza Korczaka,

- rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,

- poszerzanie doświadczeń plastycznych,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych,

- rozwijanie mowy komunikatywnej,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków,

- rozwijanie umiejętności kodowania informacji,

- utrwalanie tekstu i melodii piosenek,

- prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów,

- pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka,

- zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków,

- konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno,

- utrwalanie nazw figur geometrycznych,

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0,

- utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka.

 

V. "Moje zdrowie i bezpieczeństwo":

 

- dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,

- wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych - uwrażliwienie na potrzeby chorych,

- poszerzanie doświadczeń plastycznych,

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości,

- poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania,

- poznawanie czynników warunkujących zdrowie,

- przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach,

- poznawanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- wyrabianie reakcji na zmianę tempa,

- dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu,

- nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań,

- poznawanie sposobu radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,

- rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych,

- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,

- rozwijanie umiejętności plastycznych,

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 5, 6.

występ

KOCHANI RODZICE!

 

Z okazji "100-lecia Odzyskania Niepodległości" nasza grupa zaprasza na występ połączony z warsztatami,

który odbędzie się dnia 13 listopada o godz. 14.30 w sali

"Pomarańczowych tygrysów"

 

Zapraszamy

 

Dzieci wraz z Paniami

logopedia

DRODZY RODZICE!

 

W związku z zakończeniem badań logopedycznych w naszej grupie proszę, aby dzieci u których stwierdzono wady wymowy

przyniosły od poniedziałku podpisany, dodatkowy zeszyt do logopedii.

 

Pozdrawiam

 

Rynkowska Katarzyna

Jezierna Natalia

skrót informacji z zebrania

W związku z licznymi informacjami, a także z brakiem obecności wszystkich rodziców, przedstawiam w skrócie najważniejsze informacje z zebrania:

 

1. W tym roku kontynuujemy wstawianie buziek: uśmiechnięte, smutne. Będą one wstawiane po obiedzie, a także wkładane do szatni z informacją za co jest buźka smutna. Wycofujemy buźkę "daję Tobie szansę".

2. Jeżeli dziecko otrzyma trzy buźki smutne w ciągu tygodnia, konsekwencją jest zakaz przyniesienia zabawki w piątek.

3. W tygodniu będą przyznawane specjalne "ordery", które dzieci będą otrzymywać za wyjątkowe zachowania. Przyznawane będą w dniu bardzo dobrego zachowania, tak aby wzmocnić pozytywnie dane zachowanie i wyróżnić dziecko.

4. W kartach pracy przyznawane będą znaczki.

5. Książki i maskotki dzieci mogą przynosić jak do tej pory na co dzień.

6. Codziennie dzieci będą otrzymywać rolę dyżurnego. Proszę o przyniesienie zdjęcia dziecka.

7. Przypominam o zadasadach przyprowadzania i odbierania dzieci (wypełnienie upoważnień na ten rok).

8. Informacje będą pojawiać się na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej.

9. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe: rytmika (środa, piątek), język angielski (środa, piątek), gimnastyka korekcyjna (wtorek, czwartek).

10. Realizujemy program wychowania przedszkolnego J. Pytlarczyk "W kręgu zabawy".

11. W tym roku tematem pracy rocznej jest: "Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem, Jestem obywatelem świata".

12. Zajęcia otwarte odbędą się w listopadzie (z okazji 100lecia odzyskania niepodległości), oraz w marcu ("W indiańskiej wiosce").

13. We wrześniu odbędzie się "Dzień Przedszkolaka", w lutym balik karnawałowy "Karnawał w Rio", w czerwcu "Dzień Dziecka" i festyn rodzinny - wszystko w temacie pracy rocznej przedszkola.

14. W grudniu odbędzie się gwiazdka w przedszkolu, w styczniu "Dzień Babci i Dziadka".

15. Wycieczki:

- 18.09. - wycieczka do Skansenu Pszczelarskiego w Swarzędzu autobusem miejskim,

- 10.10. - wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.

16. Inne wydarzenia:

- 20.09. - Straż pożarna - pokaz dla dzieci.

Planujemy przyjazd policji do przedszkola.

17. Teatrzyki będą w przedszkolu co miesiąć, w nawiązaniu do omawianych tematów.

18. Przedszkole będzie nieczynne: 24 grudnia, 31 grudnia, 2 maja, 21 czerwca.

Deklaracje obecności dziecka w przedszkolu będą zbierane na 2 listopada, 27, 28 grudnia.

19. W kwietniu odbędzie się kiermasz wielkanocny. Serdecznie zapraszam do wzbogacenia go o zrobione przez Państwa razem z dziećmi ozdoby.

20. W związku z początkiem roku zbierane są opłaty na: karty pracy, ubezpieczenie, wyprawkę i grupowe, komitet rodzicielski.

21. Kontakt z Panią Katarzyną Rynkowską jest możliwy osobiście, telefonicznie w godzinach pracy, tj. 6.30 - 13.30 natomiast z Panią Natalią Jezierną osobiście lub telefonicznie w godzinach 9.30 - 16.30

22. Mail pod którym dostępne są obie Panie, a także udostępniane są zdjęcia pod wcześniej podanym linkiem to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także mail przedszkolny grupowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszam do korzystania z gmail w związku z natychmiastowym otrzymaniem przez nas informacji.

UMOWY WYPEŁNIAMY W DWÓCH EGZEMPLARZACH I ZWRACAMY JEDEN DO PRZEDSZKOLA, JEŻELI KTOŚ NIE OTRZYMAŁ SĄ DOSTĘPNE U WYCHOWAWCY GRUPY!

 

Bardzo proszę o współpracę i wzmocnienia pozytywne przy uśmiechniętych buźkach i wyciąganie konsekwencji z buziek smutnych. Wierzę, że razem możemy osiągnąć więcej.

 

Pozdrawiam

Rynkowska Katarzyna

Jezierna Natalia