• 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • NIEDZWIADKI

kiermasz wielkanocny

KOCHANI RODZICE!

 

W tym roku nie będzie kiermaszu wielkanocnego. 

 

Pozdrawiam

 

Rynkowska Katarzyna

Jezierna-Kuraszyńska Natalia

przebrania na występ w marcu

DRODZY RODZICE!

 

Na występ "Wioska indiańska" potrzebne będą czarne koszulki T-shirt i czarne leginsy. Koszulki przyozdabiają Państwo wraz z dziećmi wg nadanego przezwiska (najlepiej farbkami). Karteczki z przezwiskami znajdą Państwo w szafkach. Koszulki należy donieść najpóźniej do 25.03.19 r. Dzieci, które nie otrzymają karteczek grają inne role i nie muszą tych przebrań mieć.

 

Pozdrawiam

 

Rynkowska Katarzyna

Jezierna-Kuraszyńska Natalia

WIOSKA INDIAŃSKA

DRODZY RODZICE!

 

Serdecznie zapraszam na warsztaty "W wiosce indiańskiej", które odbędą się 28 marca o godz.14.30 w sali "Pomarańczowych tygrysów".

Spotkanie rozpocznie się od krótkiego występu, następnie spędzimy czas na tworzeniu niezapomnianych rekwizytów dotyczących tematu.

 

Zapraszam

 

Rynkowska Katarzyna

Jezierna-Kuraszyńska Natalia

PIOSENKI NA MIESIĄC MARZEC

PIOSENKI NA MIESIĄC MARZEC

 

I. "NA SAWANNIE"

 

1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

    a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

    Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,

    więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.

    Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy.

    Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.

    Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,

    a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza.

 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

        Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

        Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

        zwierzaki ciągle wskakują do wody.

       Chlup, chlup, chlup, chlup.

       Chlup, chlup, chlup, chlup!

 

2. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.

    Hieny dziś opowiadają sobie żarty,

    a pod palmą przyczaiła się pantera.

    Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.

    Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,

    trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.

    Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

    a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

        Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

        Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

        zwierzaki ciągle wskakują do wody.

       Chlup, chlup, chlup, chlup.

       Chlup, chlup, chlup, chlup!

 

II. "W LESIE"

 

1. Lubię spacerować po lesie zielonym,

    obserwować żuki, biedronki i pszczoły.

    Kwiatkiem się zachwycać, spróbować poziomkę,

    słuchać, jaki piękny las nam daje koncert.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi - szu, szu, szu, szu, szu,

        strumyk wody toczy - chlupu, chlupu, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą - bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa - trili, trili, li.

        Kukułeczka kuka - kuku, kuku, kuku,

        dzięcioł w drzewo stuka - stuku, stuku, stuk.

        Cicho jeż przemyka - tupu, tupu, tup.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 

2. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik,

    i leśne jeżyny, i słodkie maliny.

    Pod listkiem się schował muchomor czerwony,

    białymi kropkami pięknie przystrojony.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi - szu, szu, szu, szu, szu,

        strumyk wody toczy - chlupu, chlupu, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą - bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa - trili, trili, li.

        Kukułeczka kuka - kuku, kuku, kuku,

        dzięcioł w drzewo stuka - stuku, stuku, stuk.

        Cicho jeż przemyka - tupu, tupu, tup.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 

III. "ŻARTOWNIŚ MARZEC"

 

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

    a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

    Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

    Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

2. Wiosna wzięła się pod boki,

    dzieci jest jej szkoda.

    - Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

    Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

    Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

3. Marzec skoczył hop! pod chmury

    i mówi do cioci:

    - Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

     Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

     Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

IV. "NARESZCIE WIOSNA"

 

1. Przyszła do nas wiosna - słoneczna, radosna.

    Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa.  /2x

 

2. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

    gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy.  /2x

 

3. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

     i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach.  /2x

 

4. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

    tańczy razem z motylami na kwitnącej łące.  /2x

 

5. Woła do niedźwiedzia: "Wstawaj, misiu, wstawaj!

    Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!"  /2x

 

6. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

    Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić.  /2x

 

 

 

 

 

przewidywane osiągnięcia dzieci na miesiąc marzec

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI NA MIESIĄC MARZEC:

 

I. "ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY":

 

- zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent,

- rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- poszerzanie wiadomości na  temat ogrodu zoologicznego,

- zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych,

- ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie tekstu piosenek,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- poszerzanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,

- aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,

- zachęcanie do samodzielnego układania zagadek,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- reagowanie na ustalone sygnały,

- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania,

- poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych,

- poznawanie właściwości bananów, w tym ich walorów smakowych,

- wdrażanie do uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści całymi zdaniami,

- zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami (na podstawie mapy świata),

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10,

- usprawnianie drobnych mięśni dłoni,

- kształtowanie umiejętności wokalnych.

 

II. "ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓL I LASÓW":

 

- wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie,

- dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt żyjących na polu,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- opanowanie tekstu i melodii piosenki,

- wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola,

- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 

III. "MARCOWA POGODA":

 

- poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,

- rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy,

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,

- rozpoznawanie znaków synoptycznych,

- zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała,

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

- wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami kardynalnymi i porządkowymi,

- porównywanie liczebności zbiorów,

- zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy,

- utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu,

- zapoznanie z wyglądem wierzby,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

IV. "WIOSENNE PRZEBUDZENIE":

 

- poznawanie właściwości ziemi i pasku,

- wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji,

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku,

- wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,

- utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku,

- rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni,

- wyrabianie reakcji na zmianę tempa,

- określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku,

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

- przybliżenie efektu odbicia i symetrii,

- dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt,

- rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

V."AMERYKA PÓŁNOCNA":

 

- poznanie kontynentu, jego mieszkańców,

- poznanie roślinności i zwierząt zamieszkujących kontynent,

- poznanie Indian, a także historii odkrycia Ameryki,

- poznanie Stanów Zjednoczonych: charakterystyczne miejsca, specjały kuchni,

- poznanie mieszkańców Dzikiego Zachodu i pracy kowboja,

- przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

skrót najważniejszych informacji z zebrania

W związku z nieobecnością niektórych z Państwa na zebraniu, przedstawiam kilka najważniejszych omawianych informacji:

1. Od stycznia 2019 roku Przedszkole "Zaczarowana Podkowa" liczące 12 oddziałów i mieszczące się w dwóch budynkach zostało podzielone na dwie placówki. Powstało Przedszkole nr 1 "Malowany Konik", które powstało z inicjatywy i za zgodą Organu Prowadzącego oraz Kuratorium. Funkcjonuje na tych samych zasadach co "Zaczarowana Podkowa". Dyrektorem przedszkola jest Pani Małgorzata Janaszak.

W związku z tym oba przedszkola mają wakacyjną przerwę urlopową:

Przedszkole "Zaczarowana Podkowa" - lipiec

Przedszkole "Malowany Konik" - sierpień.

Zbierane będą deklaracje obecności, tak aby dziecko w wakacje, kiedy nasze przedszkole będzie zamknięte mogło uczęszczać do drugiego budynku.

2. Rozdawane były deklaracje o kontynuacji przedszkola. Proszę o terminowy zwrot wypełnionych deklaracji. Harmonogram na głównej tablicy.

3. Omawiany był I semestr: omawialiśmy nasze przedszkole, miejscowość, Wielkopolskę, Polskę i jej różne regiony, Europę, tradycje świąteczne, Antarktydę. Funkcjonowanie grupy: grupa ruchliwa, bardzo głośna, lubi zajęcia muzyczne, plastyczne, świetnie radzi sobie z występami.

4. Przedstawiony został plan pracy na II semestr: omawiać będziemy Amerykę Południową - luty, Amerykę Północną - marzec, Azję - kwiecień i tradycje wielkanocne, Afrykę - maj, Australię - czerwiec.

5. Planowane wycieczki:

- teatr w Szkole Podstawowej w Zalasewie "Jak Rumcajs Cypiska ratował" - 10 kwietnia o godz. 9.00 (proszę o wcześniejsze przyprowadzanie dzieci tego dnia),

- Nenufar Club w Kościanie.

6. Dni zamknięte w przedszkolu: 2 maja, 21 czerwca.

7. W II semestrze planujemy sesje zdjęciowe - terminy będą podawane na bieżąco na głównej tablicy informacyjnej.

8. Wydarzenia w przedszkolu:

26 luty - Bal karnawałowy "Karnawał w Rio" - strój dowolny

marzec/kwiecień - warsztaty z rodzicami "W indiańskiej wiosce"

maj/czerwiec - konkurs rodzinny "Dzieci świata"

Kiermasz wielkanocny

czerwiec - Festyn rodzinny

               "Dzień Dziecka" pt. "Dzieci świata" - będą obowiązywały przebrania.

9. Na II semestr zbieramy 95 zł:

- 50 zł - wyprawka

- 45 zł - Rada Rodziców

 

Rynkowska Katarzyna

Jezierna - Kuraszyńska Natalia

Więcej artykułów…