• 6
 • 5
 • 4
 • 7
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • NIEDZWIADKI

Czerwiec w Brązowych Niedźwiadkach

Drodzy Rodzice!

14 czerwca (poniedziałek) pojedziemy w odwiedziny do Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego. Wycieczka odbędzie się komunikacją miejską!

szczegółowe informacje pojawią się  na grupie na FB oraz na tablicy informacyjnej.

 

 

Zamierzenia dydaktyczne czerwiec

 1. Niby tacy sami, jednak inni
 2. Wakacyjne podróże
 3. Pożegnania nadszedł czas
 4. Bezpieczni na wakacjach
 • poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją,
 • wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur,
 • kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości,
 • szanowanie odmienności innych dzieci,
 • ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
 • wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów
 • wyrażanie w pracy plastycznej własnych spo­strzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami
 • poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania
 • poznawanie miejsc letniego wypoczynku (z wykorzystaniem mapy Polski),
 • wprowadzanie wyrazów do czytania całościowego
 • poznawanie charakterystycznych cech lata,
 • utrwalanie nazw letnich zabaw
 • zwracanie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letnie­go wypoczynku
 • rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia
 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczegól­nych pór roku
 • poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku
 • uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w górach i nad wodą
 • poznajemy zawód - ratownik WOPR

Maj w Brązowych Niedźwiadkach

W maju: 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Jak pracują służby ratownicze"

Spotkanie z higienistką

Zabawa terenowa w ogrodzie

 

Zamierzenie dydaktyczne maj:

 1. Moja ojczyzna, mój region
 2. Łąka w maju
 3. Święto Rodziny
 4. Sport to zdrowie!
 • utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu;
 • kształtowanie poczu­cia tożsamości narodowej,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • wyjaśnianie znaczenia słowa stolica,
 • zapoznanie z herbem Warszawy, poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
 • poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta,
 • zapoznanie z umiejscowieniem na mapie Poznania, poznawanie jego cech charakterystycznych, symboli, herbu, legend
 • wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną
 • rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki
 • poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie
 • utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki
 • utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
 • utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,
 • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • wzbogacanie informacji na temat ich świąt,
 • ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,
 • rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w rodzinie,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami,
 • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami,
 • obmyślanie niespodzianek dla najbliższych,
 • zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych,
 • zapoznanie z tradycją organizowania  igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowym 
 • zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu,
 • zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do godnego zachowania w sytuacjach zwycię­stwa i porażki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i szybkości

zdjęcie na dzień babci i dziadka

KOCHANI RODZICE!

 

W związku ze zbliżającą się uroczystością z okazji "Dnia Babci i Dziadka" bardzo proszę, aby do 11 stycznia każde dziecko przyniosło zdjęcia swoich babć i dziadków. Para może mieć zdjęcie razem, mogą być także zdjęcia pojedyncze. Potrzebne nam to będzie do pracy plastycznej, która wykorzystana będzie w jednym z tańców. Proszę, aby zdjęcia były w opisanej kopercie. W przypadku zdjęć pojedynczych proszę o ponumerowanie: np nr 1 babcia, nr 1 dziadek; nr 2 babcia, nr 2 dziadek, wówczas ułatwi mi to ustalenie par.

PROSZĘ O TERMINOWE PRZYNOSZENIE ZDJĘĆ!

 

Pozdrawiam

Rynkowska Katarzyna

Jezierna-Kuraszyńska Natalia