• 7
 • 5
 • 6
 • 4
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • NIEDZWIADKI

Listopad w Brązowych Niedźwiadkach

 W LISTOPADZIE:

 • Organizujemy Dzień Zdrowego Śniadania
 • Organizujemy Pokaz Mody na Cztery Pory Roku
 • Świętujemy Dzień Kredki
 • Spotykamy się z higienistką i rozmawiamy jak o tym jak się zachowywać w czasie choroby

Piosenki na listopad:  https://drive.google.com/drive/folders/1gZKMgwM14P6XABoVLhlZYrXRz1wiwhyW?usp=sharing

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE LISTOPAD

 1. Moja Rodzina
 2. Mój dom
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania

zdjęcie na dzień babci i dziadka

KOCHANI RODZICE!

 

W związku ze zbliżającą się uroczystością z okazji "Dnia Babci i Dziadka" bardzo proszę, aby do 11 stycznia każde dziecko przyniosło zdjęcia swoich babć i dziadków. Para może mieć zdjęcie razem, mogą być także zdjęcia pojedyncze. Potrzebne nam to będzie do pracy plastycznej, która wykorzystana będzie w jednym z tańców. Proszę, aby zdjęcia były w opisanej kopercie. W przypadku zdjęć pojedynczych proszę o ponumerowanie: np nr 1 babcia, nr 1 dziadek; nr 2 babcia, nr 2 dziadek, wówczas ułatwi mi to ustalenie par.

PROSZĘ O TERMINOWE PRZYNOSZENIE ZDJĘĆ!

 

Pozdrawiam

Rynkowska Katarzyna

Jezierna-Kuraszyńska Natalia