• 7
 • 4
 • 5
 • 6
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • DELFINKI

Listopad

Zamierzenia dydaktyczne na listopad

 1. Moja rodzina
 2. Mój dom

III. Moje prawa i obowiązki.

 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • rozwijanie mowy
 • budzenie szacunku dla rodziców
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur
 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania
 • budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawnego reagowania na sygnały słowne i muzyczne
 • poznanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów
 • uświadamianie dzieciom ich praw
 • rozwijanie słuchu fonematycznego; utrwalanie poznanych liter
 • poznawanie cech trójkąta
 • wprowadzenie znaków równości, mniejszości i większości
 • poznanie materiałów, które przewodzą ciepło
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu

Zamierzenia dydaktyczne na październik

I. Idzie jesień ...przez ogród i sad

II. Idzie jesień...do zwierząt

III. Co z czego otrzymujemy.

IV. Idzie jesień...z deszczem

 

rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
rozwijanie mowy
rozwijanie umiejętności klasyfikowania
rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie umiejętności liczenia
rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy
poznanie zapisu cyfrowego liczby 3
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych
wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał
rozwiajnei narządów artykulacyjnch
odczuwanie i wytwarzanie dźwięków
utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów
poznanwanie właściwości fizycznych gliny i piasku
orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby
kształtowanie poczucia rytmu
wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania
poznawanie sposobu otrzymywania papieru
rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami
poznawanie i opisywanie pogody występującej późną jesienią
poznanie cech wybranych figur geometrycznych
zwracanie uwagi na ubieranie się odpopowiednio do pogody
poznanie zjawisk przyrodniczych
rozwijanie zainteresowań przyrodą nieożywioną
poznanie procesu obiegu wody w przyrodzie