• 4
 • 6
 • 7
 • 5
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • KACZUSZKI

Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o podpisywanie dzieciom maskotek, szczególnie "słodziaków" oraz o dopilnowanie aby dziecko zabierało do przedszkola tylko jedną przytulankę.

Dziękuję serdecznie.

Pozdrawiam 

Daria Nowak

Listopad - materiały dydaktyczne

Listopad

 1. Moja rodzina
 2. Mój dom
 • Moje prawa i obowiązki
 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat
 • odkrywanie litery i, I: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie kreatywności i pomysłowości
 • utrwalanie nazwy figur geometrycznych
 • rozwijanie umiejętności formułowania wniosków
 • kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu
 • odkrywanie litery t, T: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • kształtowanie pojęć matematycznych, utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz sprawności manualnej
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych
 • rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy pomieszczeń, występujących w nich sprzętów i przedmiotów oraz wykonywanych czynności
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
 • kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 • odkrywanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych praw i obowiązków
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0
 • dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych
 • rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie
 • odkrywanie litery k, K: małej i wielkiej, pisanej i drukowanej
 • przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała
 • poznanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena
 • nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań
 • poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia
 • rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez nadzoru rodziców
 • zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6