• 7
  • 5
  • 6
  • 4
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • KACZUSZKI

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc październik

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc październik

-rozwijanie mowy,

-rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,

- dostrzeganie różnic między polem, sadem i ogrodem,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,

- poznawanie litery O,

-wprowadzenie pojęcia samogłoska i spółgłoska,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijania umiejętności klasyfikowania,

- poznanie cech kwadratu,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznanie zapisu cyfrowego liczb: 1,2,3,

- rozwijanie słuchu muzycznego,

- reagowanie ruchem na określone sygnały,

- rozwijanie umiejętności obserwowania,

- rozpoznawanie i nazywanie warzyw,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- odkrywanie litery A,

- poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,

- poznawanie zapasów wiewiórki,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- orientowanie się w instrukcji,

- odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,

- zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,

- rozwijanie narządów artykulacyjnych,

- utrwalanie nazw ptaków odlatujących do cieplych krajów,

- odkrywanie litery M,

- utrwalanie poznanych liter,

- poznanie właściwości fizycznych gliny i piasku, 

- zapoznanie z produktami otrzymanymi z gliny i z piasku,

- orientowanie się w schemacie części ciała drugiej osoby,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie zwinności i szybkości,

- rozwijanie pamięci muzycznej,

- wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,

- poznanie zwierząt: owca, baran,

- poznanie pochodzenia wełny,

- poznanie wyrobów z wełny,

- poznanie sposobu otrzymywania papieru,

- poznanie pogody, która jest późną jesienia,

- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- poznawanie cech prostokąta,

- utrwalanie poznanych figur,

- rozwijanie gibkości i zwinności,

- poznawanie kolorów tęczy,

- zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,

- rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

- poznawanie zjawisk przyrodniczych,

- poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,

- poznawanie oznak jesieni,

- interpretowanie ruchem tekstu literckiego,