• 6
  • 5
  • 7
  • 4
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • KACZUSZKI

Czerwiec w Kaczuszkach

Marzec

Luty w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:

I tydzień Cztery żywioły
II tydzień Baśnie, bajki, bajeczki
III tydzień Muzyka wokół nas
IV tydzień Nie jesteśmy sami w kosmosie

• wzbogacenie wiedzy na temat żywiołów (ziemia, woda, ogień, powietrze),
• rozbudzenie ciekawości poznawczej,
• rozwijanie zainteresowania przyrodą,
• wdrażanie do eksperymentowania i formułowania wniosków,
• poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
• wyrabianie empatii,
• zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym,
• zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
• pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
• odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
• zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,
• nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4;
• dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
• dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
• rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
• rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
• rozwijanie postawy badawczej,
• zaznajomienie ze środkami transportu,
• rozwijanie umiejętności współpracy,
• poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• rozwijanie logicznego myślenia,
• rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
• poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
• układanie kompozycji z figur geometrycznych
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
• układanie obrazków według kolejności zdarzeń,

 

Wydarzenia:
05.02- karnawałowy bal z serduszkiem
15.02- Walentynki
17.02- Dzień Kota
18.02- spotkanie z Panią Higienistką

Odbędzie się konkurs rodzinny na pracę plastyczną
wykonaną przy użyciu technik komputerowych

 

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z technologii
informacyjno – komunikacyjnych

kształtowanie wartości: dobro i zło
Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: informatyk

 

Pliki muzyczne oraz treści piosenek na luty dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/14_kCemmK4QupQ16xxcF_EvUFFe7sUj0l?usp=sharing

Więcej artykułów…