• 5
 • 6
 • 4
 • 7
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • KACZUSZKI

Uwaga!

Na dzień 09.11.2018 r. planowane jest wyjście przedszkolaków do Szkoły Podstawowej w Zalasewie na przedstawienie teatralne pt "Detektyw Pozytywka".

Koszt przedstawienia to 20 zł.

Bardzo proszę o wpłaty oraz podpisanie zgody na wyjście dziecka z przedszkola.

 

Pozdrawiam 
Daria Nowak

Październik - materiały dydaktyczne

Październik

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad
 2. Idzie jesień… do zwierzą
 3. Co z czego otrzymujemy
 4. Idzie jesień… z deszczem
 • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie
 • rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie
 • odkrywanie litery o,O, a,A, m,M, e,E - małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt
 • rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb:1, 2, 3, 4
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia
 • rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
 • wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań
 • poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa
 • poznanie właściwości fizycznych szkła, cukru, mleka, dowiadywanie się na temat wytwarzanych z nich produktów
 • zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami produkcji chleba
 • poznanie zastosowania węgla i wełny, poznanie ich właściwości fizycznych, pobudzanie zmysłów poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości
 • zapoznanie z figurą geometryczną - prostokątem
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej