• 5
  • 4
  • 7
  • 6

Olimpiada sportowa z okazji Dnia Dziecka

IMG 20180604 115736IMG 20180604 115748IMG 20180604 115754

Zamierzenia dydaktyczne

CZERWIEC

  1. Dziecięce przyjaźnie

- poznanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,

- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanownie jej,

- umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu,

- zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą,

- rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania,

  1.  Na naszym podwórku

- poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

- ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów,

- zapoznanie z figurami geometrycznymi,

- rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo-skutkowego,

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku,

- rozwianie sprawności manualnej, inwencji twórczej i zgodnego współdziałania,

  1.  Nadszedł czas wakacji

- obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach,

- poznanie zasad bezpieczeństwa – przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy,

- poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia,

- rozwijanie sprawności manualnej,

Wycieczka do Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

32546936 1406358222844135 3631495316642988032 n 1IMG 20180514 102623IMG 20180514 102648IMG 20180514 102656IMG 20180514 104408IMG 20180514 104715IMG 20180514 105713IMG 20180514 111512IMG 20180514 115600IMG 20180514 115710IMG 20180514 115856IMG 20180514 115805IMG 20180514 120036IMG 20180514 120906IMG 20180514 121019IMG 20180514 121558

Zamierzenia dydaktyczne

MAJ

  1. Polska – mój dom

- poznanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących państwa polskiego,

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych,

- tworzenie planu naszej miejscowości,

- organizowanie kącika regionalnego,

- zapoznanie z różnymi rodzajami domów,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,

- rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania,

  1. Muzyka jest wszędzie

- wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozpoznawanie różnorodnych dźwięków, uświadomienie szkodliwości hałasu,

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku,

- rozwianie sprawności manualnej, inwencji twórczej i zgodnego współdziałania,

  1. Święto rodziców

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice,

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech,

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmoania

  1. Łąka i jej mieszkańcy

- poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

- zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,

- porównywanie liczebności zbiorów,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

Stara Chata u Kowala - wycieczka do Kluczewa

IMG 20180424 101139IMG 20180424 103803IMG 20180424 104031IMG 20180424 104042IMG 20180424 104759IMG 20180424 104805IMG 20180424 105444IMG 20180424 110709IMG 20180424 112340IMG 20180424 112921IMG 20180424 113041IMG 20180424 113207IMG 20180424 113716IMG 20180424 113959IMG 20180424 115020IMG 20180424 115911IMG 20180424 121017IMG 20180424 124019

Warsztaty ogrodnicze "Dzieciaki Sadzeniaki"

IMG 20180418 101813IMG 20180418 101048IMG 20180418 101203IMG 20180418 101426IMG 20180418 101312IMG 20180418 101451IMG 20180418 101920IMG 20180418 101516IMG 20180418 103007

Więcej artykułów…