• 5
  • 7
  • 4
  • 6
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • KACZUSZKI

Dzień Misia

WP 20171124 002

WP 20171124 006

Poznajemy instrumenty perkusyjne - warsztaty z tatą Miłosza

WP 20171124 061WP 20171124 046WP 20171124 050WP 20171124 053WP 20171124 055WP 20171124 063WP 20171124 079WP 20171124 082WP 20171124 083WP 20171124 104WP 20171124 106WP 20171124 109WP 20171124 113WP 20171124 114WP 20171124 116

Co pływa, a co tonie? - poznajemy właściwości wody

WP 20171123 001WP 20171123 003WP 20171123 004WP 20171123 006WP 20171123 008WP 20171123 010WP 20171123 011WP 20171123 014

Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

WP 20171113 015WP 20171113 007WP 20171113 010WP 20171115 003WP 20171116 001WP 20171117 009WP 20171117 003

Poznajemy Europę i Unię Europejską

WP 20171109 013

WP 20171107 004WP 20171107 011WP 20171107 013WP 20171109 004WP 20171109 007WP 20171109 011

Zamierzenia dydaktyczne

LISTOPAD

1. Poznajemy Europę i Unię Europejską

- wprowadzenie podstawowych informacji o Europie i Unii Europejskiej,

- zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej,

- uświadomienie dzieciom odrębności kulturowych, tradycji i symboli innych krajów,

- rozbudzanie poczucia przynależności narodowej,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,

2. Urządzenia elektryczne

- poznanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi,

- poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych,

- rozwijanie mowy,

- zapoznanie z literą t,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym cyfry 5,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych figur geometrycznych,

3. A deszcz pada i pada

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia,

- zapoznanie z literą d,

- rozwijanie muzykalności,

- rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych,

4. Zdrowie naszym skarbem

- zdobywanie informacji dotyczących ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych,

- dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała,

- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

- uświadomienie konieczności dbania o zęby

- zapoznanie z literą k,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

Więcej artykułów…