• 4
  • 6
  • 5
  • 7

Grudzień w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:
I tydzień Jak wyglądał świat przed milionami lat
II tydzień Emocje
III tydzień Idzie zima ze śniegiem
IV tydzień Idą święta/ Pierwszy Dzień zimy

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim
• wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie
• kształtowanie poczucia rytmu
• wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
• rozwijanie umiejętności matematycznym
• zachęcanie do uważnego słuchania N.
• rozwijanie sprawności ruchowej
• budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi
• rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób
• przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi
• rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy
• budowanie poczucia własnej wartości
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
• dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej
• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
• wzbogacanie zasobu słownictwa
• utrwalanie gry na poznanych instrumentach
• rozwijanie sprawności rachunkowych
• utrwalanie pojęć: wysoko, nisko
• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole
• czerpanie radości z obchodzenia pierwszego dnia zimy

 

 

Wydarzenia:

7.12- Mikołajki
17.12- spotkanie z Panią Higienistką
18.12- Wigilia grupowa (ubranie odświętne)
22.12- świętujemy Pierwszy Dzień Zimy

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpiecznych zabaw zimą
kształtowanie wartości: miłość, tradycja, solidarność

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: ratownik GOPR-u

 

Piosenki:

link do plików muzycznych mp3:
https://drive.google.com/drive/folders/1eWkwNtSJQmaNUW_wIuesOt_kPW_EN2a6?usp=sharing

Kolega dinozaur

I. Czy znacie mojego kolegę dinozaura?
Dziś chowa się w małej książeczce.
Dawno, dawno temu mieszkał tu, na ziemi,
i o tamtych czasach opowiada chętnie.

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny,
a wkoło wielkie wulkany dymiły,
na naszej planecie mieszkały olbrzymy,
straszne dinozaury.
Straszne dinozaury.

II. To wtedy powstały bezkresne oceany,
wysokie tworzyły się gory
i na wszystkich lądach, w morzach, oceanach
krolowały wielkie gady – dinozaury.
Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny…


Co czuje miś?- plik tylko w wersji muzycznej

 

Idzie zima

I. Od samego ranka pada śnieg.
Cała droga nim zasłana.
Dzieci wyszły z domów, cieszą się,
ulepiły już bałwana.

Ref.: Zima przyszła już,
gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr,
trzeszczy mróz, trzeszczy mróz.
Zima przyszła już,
gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz.

II. Narty przypiął sobie mały Krzyś,
łyżwy założyła Jola,
wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą
na saneczkach do przedszkola.

Ref.: Zima przyszła…

III. Nawet mały kotek cieszy się,
łapiąc w łapki płatki śniegu.
Chciał dogonić wszystkich – no i bęc,
wpadł na zaspę w pełnym biegu.

Ref.: Zima przyszła…

Idą święta

I. Bielutki śnieg pokrył świat,
wiatr zimny kolędy gra.

Ref.: Już święta, święta,
choinka lampkami lśni.
Święta, święta,
wokół choinki my.

II.Złocistych świec ciepły blask,
wigilię już zacząć czas.

Ref.: Już święta, święta…

III. Na stole świąteczny karp
i tyle niezwykłych dań.

Ref.: Już święta, święta…

IV. Prezentów ogromny stos
i życzeń świątecznych moc.

Ref.: Już święta, święta…

V. Patrz, gwiazdka na niebie, hen,
życzenia nam wszystkim śle.

Ref.: Już święta, święta…