• 6
  • 5
  • 4
  • 7
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • KACZUSZKI

Styczeń w Żółtych Kaczuszkach


I tydzień Projekt zawody
II tydzień Mijają dni, miesiące, lata…
III tydzień Babcia i Dziadek
IV tydzień Zima i zwierzęta

Zamierzenia dydaktyczne:

• budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
• zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
• zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
• organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy
i związane z nimi pojęcia,
• doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach,
• rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru, kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy
• nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
• dostrzeganie upływu czasu,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• kontynuowanie rytmów,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
• poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
• rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
• tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
• opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
• rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
• rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
• utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
• wykonanie układu ruchowego do piosenki,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą

 

Wydarzenia:

18.01- Dzień Kubusia Puchatka
21.01- spotkanie z Panią Higienistką

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu

kształtowanie wartości: szacunek jako grzeczność i troska o uczucia drugiej osoby

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: strażak

 

Pliki muzyczne oraz treści piosenek na styczeń dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1gCZGEfVSEh5WEFajYEWuVxgbH_2vF1U1?usp=sharing