• 5
  • 6
  • 4
  • 7
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • KACZUSZKI

Zamierzenia dydaktyczne

LISTOPAD

1. Poznajemy Europę i Unię Europejską

- wprowadzenie podstawowych informacji o Europie i Unii Europejskiej,

- zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej,

- uświadomienie dzieciom odrębności kulturowych, tradycji i symboli innych krajów,

- rozbudzanie poczucia przynależności narodowej,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,

2. Urządzenia elektryczne

- poznanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi,

- poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych,

- rozwijanie mowy,

- zapoznanie z literą t,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym cyfry 5,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych figur geometrycznych,

3. A deszcz pada i pada

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia,

- zapoznanie z literą d,

- rozwijanie muzykalności,

- rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych,

4. Zdrowie naszym skarbem

- zdobywanie informacji dotyczących ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych,

- dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała,

- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

- uświadomienie konieczności dbania o zęby

- zapoznanie z literą k,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,