• 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • MYSZKI

Piosenki na miesiąc listopad

"JAK DOBRZE MIEĆ RODZINĘ"

1.Nigdy nie jestem sa,

   bo rodzinę mam.

   Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

   rodzina wspiera mnie.

Ref: Mama i tata przytulą do serca,

      siostra i brat zabawią mnie.

      Nawet gdy ktoś mi dokucza, skarci,

      cała rodzina kocha się.

2.Lepiej i łatwiej żyć,

   gdy ktoś obok jest.

   Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

   i zawsze pomóc chce.

 

 

"MAGICZNE MIEJSCE"

1.Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

   a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

   Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem, 

   że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

Ref:Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

      W każym kącie, tu i tam bije jego serce.

      Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

      Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam.

2.Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

   Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

   Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

    że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

Ref.:Teraz wiem...

3.W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

   Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

   Wolę jednak to, co mam, bo już twraz wiem,

    że mój dom prawdziwyjeste, inne były snem.

 

 

"MOJE PRAWA"

1. Chociaż lat mam tak niewiele,

    mam już swoje prawa,

    chcę być zawsze szanowany

    i chcę być kochany.

    I chcę, by dorośli o mnie dbali,

    bym mógł szczęśliwie dorastać.

    Bo prawo do szczęścia każdy ma,

    nawet gdy ma mało lat.

2.Każdy człowiek, nawet mały,

  ma też obowiązki,

  więc jak umiem, tak pomagam

  mamie, tacie, siostrze.

  Uczę się najlepiej jak potrafię,

  by kiedyś dobrze pracować.

  Bo obowiązki też każdy ma,

  nawet gdy ma mało lat.

 

 

"LEKCJA ZDROWIA"

1.Dziś tu będzie lekcja zdrowia,

   a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

   Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąz sie brudzić

   i leniuszkiem był troszeczkę.

   A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.:W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

       Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

       Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

       Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

       Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

       by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

2.Już posłuchał ludzik lekcji,

   w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

   Wziął szczoteczkę, umył zęby,

   potem wszedł do wanny

   i szczęśliwą zrobił minę.

   A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.:Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak!

       Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak!

       Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak!

       Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak!

       Ważne, by ze sobą zrobić coś,

       by zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość!

      

 

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc listopad

- rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych,

- wzbogacenie wiedzy o rodzinie,

 - dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnienie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- reagowanie zmianą ruchu na ustalone komendy,

- poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji,

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości,

- utrwalanie nazw figur geometrycznych,

- zapoznanie z wybranymi właściwościami magnesu,

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu,

- rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa o nazwy wykonywanych czynności,

- kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- poznawanie zawodów: architekt i murarz,

- kształtowanie pojęć matematycznych, utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby,

- rozumienie konieczności rezerwy wobec nieznanych zwierząt,

- wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,

- rozwijanie zainteresowania aranżacji wnętrz,

- wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń występujących w nich sprzętów i przedmiotów oraz wykonywanych czynności,

- dobieranie obiektów w kolekcje wg ich przeznaczenia lub miejsca , w którym się zwykle znajdują,

- zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś,

- zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych,

- spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie,

- kształtowanie właściwych zachowań społecznych,

- zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka,

- rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,

- uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych,

- ćwiczenia pamięci,

- rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania,

- rozwijanie umiejętności kodowania informacji,

- utrwalanie tekstu i melodii piosenek,

- prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów,

- pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka,

- zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków,

- konfrontowanie tego co dzieci lubią, z tym co im wolno,

- dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,

- wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych- uwrażliwienie na potrzeby chorych,

- poznawanie przedmiotów służących do utrzymania czystości, opisywanie ich zastosowania,

- poznawanie czynników warunkujących zdrowie,

- przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała,

- poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach,

- poznawanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena,

- wyrabianie reakcji na zmianę tempa,

- dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu,

- nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań,

- poznawanie sposobów widzenia siebie w sytuacjach zagrożenia,

- rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz zażywanie leków bez zgody i nadzoru dorosłych,

- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,

- kształtowanie postaw patriotycznych, 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią,

- wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt,

- rozwijanie umiejętności budowania poprawnych zdań,

- rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej,

- rozwijanie wrażliwości wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej,

- rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń, 

- reagowanie na ustalone sygnały,

- stworzenie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia,

- rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów,

- rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych,

- kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów,

- wdrożenie do słuchania dłuższych opowiadań,

- uściślenie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią,

- przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków(oznaczeń i symboli),

- poszerzenie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy(zapadanie w sen zimowy),

- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności rachunkowych,

- kształtowanie zdolności uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk,

- rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci,

- poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa,

- dowiadywanie się na temat wytworzenia produktów ze szkła, cukru i mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru, mleka,

- zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami produkcji chleba( w piekarni ),

- ćwiczenia dykcji podczas śpiewu, 

- poznawanie zastosowania węgla oraz wełny, ich właściwości fizycznych, pobudzanie zmysłów,

- zapoznanie się z figurami geometrycznymi- prostokąt,

- utrwalanie nazw liczebników porządkowych,

- utrwalanie prawidłowejartykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych,

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,

- poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości,

- wdrożenie do samodzielnego działania, badanie rzeczywistości, wnioskowania,

- rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów,

- rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych,

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

- rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków czy prognozy pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby,

ZEBRANIE Z RODZICAMI SZARE MYSZKI

KOCHANI RODZICE

Serdecznie zapraszam na zebranie z rodzicami, które odbędzie się dnia

12 września o godzinie 17.00 w sali " Szarych Myszek".

Będzie to zebranie organizacyjne.

 

Serdecznie zapraszam

 

Marta Tabat

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

1. TO JESTEM JA: 

- przypomnienie kodeksu grupowego,

-tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom przypomnienie siebie,

- utrwalanie nazw poszczególnych części ciała,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach,

- przygotowanie do nauki czytania,

- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,

- stworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania,

- rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,

- umuzykalnienie dzieci,

- utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,

- wyrabianie reakcji na określone sygnały,

- różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawalnych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku,

- rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,

- uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu,

- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie kreatywności i umiejętności manualnych,

- przypomnienie nazwy grupy, przedszkola, miejscowości, znaczka w sztni.

 

2. MOJA GRUPA:

- przypomnienie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania,

- kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy,

- rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni,

- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,

- przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała,

- pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- obrazowanie ruchem prezentowanego tekstu,

- różnicowanie prawej i lewej strony,

- przygotowanie do programowania: posługiwanie się umownymi znakami,

- określenie położenia przedmiotów w przestrzeni,

- wzbogacenie wiadomości przyrodniczych,

- poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody,

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych,

- dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami,

- rozwijanie umiejętności współpracy z grupą,

 

3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA:

- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy,

- kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym,

- rozwijanie mowy,

- utrwalanie etapow bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

- rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni,

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

- poznawanie symboli wybranych znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym, 

- utrwalanie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,

- utrwalenie zasad zachowania pod czas wyjść i wycieczek,

- rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania,

- rozwijanie umiejętności oddychania pod czas śpiewu,

- utrwalenie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

- rozwijanie wrażliwości dotykowej,

- rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,

- utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych,

- utrwalanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym,

 

4. IDZIE JESIEŃ...PRZEZ LAS,PARK:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku,

- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy,

- rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych,

- przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

 - poznawanie wybranych grzybów- jadalnych i trujących,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,

- poznawanie darów jesieni,

- stworzenie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych,

- nazywanie wybranych drzew iglastych,

 - utrwalanie podstawowych figur geometrycznych,

- posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przestrzennych,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.

 

 

PIOSENKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

OLEK I ADA

To jest Ada, a to Olek, siostra i brat

Małe przedszkolaki, które odkrywają świat

Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

i wesoło uśmiechają się, o tak.

Z przyjaciołmi przygód wiele mają co dnia

i wesoło uśmiechają się, o tak.

 

 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

1.Choć wakacje się skończyły,

  chociaż minął wolny czas,

  mamy tyle wspomnień,

  tyle pięknych zdjęć

  z wczasów i wyjazdów,

  ze słonecznych miejsc.

 

Ref: Gdzie góry wysokie,

      jezior srebrnych blask,

      gdzie morze błękitne, 

      pasek złotych plaż.

      Jest tyle pięknych miejsc,

      warto zwiedzić je

      i wrócić kiedyś tam,

      za rok czy za lat pięć.

 

2. Warto zwiedzić całą Polskę

   od Bałtyku aż do Tatr.

   Poznać inne kraje,

   lecz pamiętać też-

   tam, gdzie babcia, dziadek

   jest przecudna wieś.

 

 

KRĄG DZIECIĘCYCH RĄK

1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg,

   tak dużo innych, dziecięcych rąk

   przyjaciół, co uśmiechnięci są,

   tak dużo, tak dużo rąk...

 

Ref: Bo tak dobrze przyjaciół soich mieć

       i codziennie wesoło bawić się,

       szukać przygód tu i tam, w bajki wierzyć też,

       bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 

2. Samemu być to bardzo źle,

    smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!

    Muzyka, śmiech i serca w krąg,

    tak dużo, tak dużo rąk....

 

Ref: Bo tak dobrze....

 

3. Czy jesteś tu, czy jesteś tam,

   mając przyjaciół, nie jesteś sam.

   Oni tu obok, tak blisko są,

   tak dużo, tak dużo rąk...

 

KAŻDY CHCIAŁBY BYĆ KIEROWCĄ

1. Tyle samochodów jeździ po ulicach,

    a każdy kierowca świetnie zna przepisy.

    My zasady ruchu też już dobrze znamy,

    bo jako piesi po drogach się poruszamy.

 

Ref: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop,

       zielone zaś- możesz iść!

       Znaki drogowe trzeba znać,

       by bezpiecznym być!

 

2. Gdy już będę duży, kierowcą zostanę

    i przepisy ruchu poznam doskonale.

    Będę miał samochód, no i prawo jazdy

    jak mama, tata i ciocia, wujek i dziadek.

 

 

NITECZKA DO NITECZKI

1. Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

    grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,

    tak rozpoczyna się jesień.

    Listek do listka wiatr ciepły niesie.

   Tak rozpoczyna się jesień.

 

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuu.

       I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuu.

       I zaplatamy babie lato w długą nić,

       bo jesień wesoła ma być!

       I zaplatamy babie lato w długą nić,

       bo jesień wesoła ma być!

 

2. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,

    gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

    to jesień już u nas mieszka!

    I jarzębina w parku szumiącym.

    To jesień u nas już mieszka!

 

Ref: I wirujemy....

 

3. Promyczek do promyczka, koszyczek do koszyczka,

    stos kartofelków w polu daleko.

    Jesień uśmiecha się lekko.

    I słoneczniki niby żołnierze.

    Jesień do tańca się bierze!