• 6
  • 7
  • 4
  • 5
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • MYSZKI

Wycieczka

DRODZY RODZICE!

 

Dnia 16.05. odbędzie się wycieczka do Nenufar Club w Kościanie. Koszt tej wycieczki to 43 zł-proszę o wpłaty i podpisywanie zgody na liście.

Tego dnia wszystkie dzieci muszą być w przedszkolu do godziny 7.00.

 

Pozdrawiam

 

Marta Tabat

Osiągnięcia na miesiąc maj

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI NA MIESIĄC MAJ

 

I. "Moja miejscowość, mój region":

 

- rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu),

- przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

- zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,

- rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej,

- poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach,

- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- rozwijanie zainteresowań historia i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu,

- rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy,

- utrwalanie brzmienia i sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów,

- poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania, dostrzeganie korzyści dla mieszkańców z ich wykonywania,

- rozwijanie umiejętności ważenia, porównywania mas różnych przedmiotów,

- utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości,

- wyjaśnianie pojęć: "adresat", "nadawca", poznawanie znaczenia słowa ; "petycja",

- rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania,

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

II. "Moja ojczyzna":

 

- utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu,

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

- poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,

- stosowanie różnych technik plastycznych,

- wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc,

- wyjaśnianie znaczenia słowa: "stolica", zapoznanie z herbem Warszawy,

- poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie sprawności rachunkowych,

- utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz dokonywania obliczeń,

- poznanie zabudowy charakterystycznej dla miasta,

- wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał,

- poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,

- stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie,

- zapoznanie z pojęciem Unia Europejska,

- zapoznanie z symbolami Unii europejskiej,

- utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

III. "Łąka w maju":

 

- rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt - mieszkańców łąki,

- poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,

- rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności dostrzeganie symetrii w przyrodzie,

- utrwalanie pojęcia: "owady" oraz nazw owadów, mieszkańców łąki,

- utrwalanie wiadomości na temat barwy ochronnej w życiu zwierząt,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej,

- rozwijanie sprawności rachunkowych,

- utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,

- rozwijanie orientacji przestrzennej,

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

- wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,

- utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,

- zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków.

 

IV. "Święto rodziców":

 

- uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie wiadomości na temat ich świąt,

- ćwiczenie pamięci,

- rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,

- rozwijanie umiejętności manualnych,

- zapoznanie z rolą matki w rodzinie,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- wyjaśnienie roli ojca w rodzinie, kształtowanie poczucia przywiązania do swojego ojca,

- wzbogacenie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,

- zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych,

- rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości wzrokowej,

- wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

V. "Poznajemy kontynenty-Afryka":

 

- zapoznanie z położeniem kontynentu na mapie świata,

- poznanie cech krajobrazu: pustynia, puszcza, oaza, dorzecze Nilu,

- poznanie warunków klimatycznych i zwierząt Afryki,

- poznanie mieszkańców Czarnego Lądu, ich życia codziennego, muzyki i zwyczajów,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie sprawności fizycznych.

Piosenki na miesiąc maj

PIOSENKI NA MIESIĄC MAJ

 

I. "To tu"

 

1. Wokół mnie jest cały wielki świat.

    Tyle miast i wiosek, że nie zliczę.

    Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum.

    A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!

 

Ref.: Tu jest mój dom, tu dom swój mam.

         I kocham go, i dobrze znam.

         Sąsiadka macha ręką w moją stronę.

         Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem.

         Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta.

         Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta.

 

2. W moim świecie dobry każdy czas.

    Tu znajome kąty i zapachy.

    Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół.

    Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!

 

Ref.: Tu jest mój dom, tu dom swój mam.

         I kocham go, i dobrze znam.

         Sąsiadka macha ręką w moją stronę.

         Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem.

         Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta.

         Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta.

 

3. Może ktoś pałace chciałby mieć,

    a ja kocham mój rodzinny domek.

    Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu.

    Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu!

 

Ref.: Tu jest mój dom, tu dom swój mam.

         I kocham go, i dobrze znam.

         Sąsiadka macha ręką w moją stronę.

         Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem.

         Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta.

         Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta.

 

II. "Jestem Polakiem"

 

1. Ja jestem Polką, a ty Polakiem.

    Polska jest naszą ojczyzną.

    Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,

    nad Wisłą - rzeką błękitną.

 

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,

        a Polska leży w  Europie,

        więc obok flagi biało-czerwonej,

        flaga niebieska w gwiazdki złote.

        Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,

        wspólnocie przyjacielskich krajów,

        gdzie wszyscy sobie pomagają,

        zawsze wzajemnie się wspierają.

 

2. Zwiedzamy Polskę i inne kraje.

    Jak żyje się we wspólnocie?

    W zgodzie jedności - na pewno bezpieczniej,

     i lepiej, łatwiej, owocniej.

 

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,

        a Polska leży w  Europie,

        więc obok flagi biało-czerwonej,

        flaga niebieska w gwiazdki złote.

        Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,

        wspólnocie przyjacielskich krajów,

        gdzie wszyscy sobie pomagają,

        zawsze wzajemnie się wspierają.

 

III. "Karuzela na łące"

 

1. Dzień radosny dziś na łące,

    mocno i gorąco świeci majowe słońce.

    Dobry humor się udziela,

    przyjechała karuzela, będzie wielki bal.

 

Ref.: Na majowej łące karuzela

        dla biedronki, osy i dla trzmiela.

        I mrówka jedzie z chrząszczem,

        i żaba i chrabąszcze,

        i konik polny wskoczył,

        i żuczek się przytoczył.

        A karuzela wiruje w koło,

        muzyka gra wesoło., daba, daba, dam!

 

2. Kwiaty cieszą się z pogody

    i sukienki zakładają - to pokaz mody!

    maki, chabry, fiołki, dzwonki.

    Na nich muszki i biedronki uśmiech wkoło ślą!

 

Ref.: Na majowej łące karuzela

        dla biedronki, osy i dla trzmiela.

        I mrówka jedzie z chrząszczem,

        i żaba i chrabąszcze,

        i konik polny wskoczył,

        i żuczek się przytoczył.

        A karuzela wiruje w koło,

        muzyka gra wesoło., daba, daba, dam!

 

3. Pająk nad porządkiem czuwa,

    a motylek wraz z rodzinka wysoko fruwa.

    Pszczoła miód rozdaje wszystkim,

    pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!

 

Ref.: Na majowej łące karuzela

        dla biedronki, osy i dla trzmiela.

        I mrówka jedzie z chrząszczem,

        i żaba i chrabąszcze,

        i konik polny wskoczył,

        i żuczek się przytoczył.

        A karuzela wiruje w koło,

        muzyka gra wesoło., daba, daba, dam!

 

IV. "M jak mama, t jak tata"

 

1. Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,

    wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.

    Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,

    i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca!

 

Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!

        Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!

        M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

        Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat!

 

2. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,

    gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!

    Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,

    gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy.

 

Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!

        Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!

        M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

        Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat!

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc kwiecień

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

 

I. "Wiosenne powroty":

 

- zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,

- zapoznanie z właściwościami jajka,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych,

- wzbogacanie wiadomości na temat ptaków,

- rozbudzanie zainteresowań plastycznych oraz chęci obserwowania otaczającego świata,

- rozwijanie umiejętności czytania,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

- rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska,

- uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym w zakresie 6,

- porównywanie liczebności zbiorów,

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego,

- wzbogacanie wiadomości na temat ptaków - utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu,

- rozwijanie wrażliwości dotykowej,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

II. "Wiosna na wsi":

- wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie sprawności manualnej i wyobraź ni twórczej,

- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi,

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego,

- rozwijanie zasad zachowania obowiązujących podczas oglądania przedstawienia,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie umiejętności czytania,

- utrwalanie zasad i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych),

- rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów,

- rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników,

- ćwiczenie słuchu muzycznego,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka,

- rozwijanie wrażliwości dotykowej,

- usprawnianie narządów mowy,

- utrwalanie nazw liczebników porządkowych w aspektach kardynalnym i porządkowym,

- rozwiązywanie prostych zadań matematycznych.

 

III. "Wielkanoc":

 

- utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,

- poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych,

- wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- wyrabianie reakcji na określone sygnały,

- rozwijanie sprawności rachunkowych,

- utrwalanie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych,

- porównywanie długości i wysokości przedmiotów,

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

IV. "Dbamy o przyrodę":

 

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych,

- rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,

- ćwiczenie pamięci,

- poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- wzbogacanie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby,

- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni,

- rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych ze śpiewem,

- rozwijanie reakcji na zmiany muzyki,

- poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska,

- wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska,

- poznawanie informacji na temat przejawów działalności ekologicznej człowieka,

- rozumienia konieczności szanowania przyrody i dbania o las,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie mowy,

- poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling,

- kształtowanie nawyków proekologicznych,

- rozwijanie sprawności rachunkowych,

- rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni.

 

V. "Poznajemy kontynenty-Azja":

 

- wskazywanie kontynentu na mapie,

- poznanie środowiska przyrodniczego,

- poznanie mieszkańców kontynentu, muzyki i pisma,

- Indie - kraj azjatycki: charakterystyczne budowle, życie codzienne,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie mowy.

Planowane piosenki na miesiąc kwiecien

PIOSENKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

I. "Bocianek"

 

1. Powróciły już bociany z dalekiego lotu.

    Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.

    Małe bocianki mocno dokazują

    i rodzicom z gniazda wylatują.

 

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        To bocianek wita wiosnę.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        Tu bocianek w polu śpiewa.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

       Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa.

 

2. Już bociany widać w gniazdach

    przy polach i drogach.

    Już po łąkach chodzą sobie

    na swych długich nogach.

    Małe bocianki, psotne i ciekawe,

    już lądują z gniazda prosto w trawę.

 

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        To bocianek wita wiosnę.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

 

 

        Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        Tu bocianek w polu śpiewa.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

       Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa.

 

3. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki.

    Będą sobie zajadały żabki i ślimaki.

    Małe bocianki bardzo szybko rosną,

    tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!

 

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        To bocianek wita wiosnę.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

        Tu bocianek w polu śpiewa.

        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

       Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa.

 

II. "Podwórkowa awantura"

 

1. Wpadła na podwórko pani kura,

    zła i wściekła jak gradowa chmura.

    I od razu głośno krzyczy:

   - Ko, ko, ko, ko, ko, ko.

   Tylko moje kurczątko się liczy!

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.

        Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

        kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,

        które dziecko jest ładniejsze,

        które najpiękniejsze jest!

 

2. Pani świnka biegnie już z chlewika,

    - Co mi Pani tutaj dziś wtyka!

    - woła tak do kuty matki.

    - Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.

    Moje dzieci śliczne są jak kwiatki!

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.

        Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

        kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,

        które dziecko jest ładniejsze,

        które najpiękniejsze jest!

 

3. Leci kaczka, że aż gubi pióra.

    - To, co słyszę, to jest przecież bzdura!

    Kury, świnki są tak brudne,

    kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.

    Moje dzieci są przecudne!

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.

        Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

        kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,

        które dziecko jest ładniejsze,

        które najpiękniejsze jest!

 

4. Z budy wyskoczyła też psia mama.

   - Co się dzieje to ja nie wiem sama!

   Wygrywają moje psiaczki,

   hau, hau, hau, hau, hau, hau.

   Najwspanialsze przecież to dzieciaczki!

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.

        Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

        kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,

        które dziecko jest ładniejsze,

        które najpiękniejsze jest!

 

5. Tupie gąska mocno nadąsana.

    - Co ja słyszę, kłótnia tu od rana.

    -  No i o co moje pieski?

    Gę, gę, gę, gę, gę, gę.

    Moje gąski to jest ród królewski!

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.

        Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

        kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,

        które dziecko jest ładniejsze,

        które najpiękniejsze jest!

 

6. Przyszła wreszcie gospodyni miła.

    Głośne kłótnie szybko uciszyła.

    - Wszystkie dzieci moje panie.

    Śliczne są, cudne są.

    A ja teraz proszę na śniadanie!

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.

        Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

        kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,

        które dziecko jest ładniejsze,

        które najpiękniejsze jest!

 

III. "Wielkanoc"

 

1. Gdy przychodzi do nas wiosna,

    ciepła, uśmiechnięta,

    to przychodzą razem z wiosną

    wielkanocne święta.

 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

        Święta, święta, wielkanocne święta.

 

2. Barwne palmy wielkanocne

    pysznią się w wazonie,

    jajka w różne piękne wzorki

    są przyozdobione.

 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

        Święta, święta, wielkanocne święta.

 

3. Jest koszyczek ze święconką,

    w nim kilka pisanek,

    chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,

    cukrowy baranek.

 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

        Święta, święta, wielkanocne święta.

 

4. W poniedziałek wielkanocny

    jest świetna zabawa.

    Śmingus-dyngus wszystkich wodą

    leje już od rana.

 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

        Święta, święta, wielkanocne święta.

 

IV. "Dbajmy o przyrodę"

 

1. Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym

    jest nasza planeta - Ziemia.

    A na tej planecie mieszkają ludzie,

   zwierzęta, rośliny i drzewa.

 

   I od nas, ludzi zależy, czy Ziemia

   to miejsce piękne i czyste.

   Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,

   czy dobrze tu się żyje wszystkim.

 

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,

        Żeby tutaj było piękniej i zieleniej.

        Żeby ludzie żyli w środowisku czystym

        i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

 

        Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,

        niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe

        i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.

        Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2x)

 

Parlando: Od nas tez zależy, jak będzie na Ziemi,

               choć jesteśmy mali, jak tak dużo wiemy!

               Śmieci segregujmy, wodę oszczędzajmy!

               O naszą planetę dbajmy! O naszą planetę dbajmy!

    

              I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia

              to miejsce piękne i czyste.

              Czy słońce świeci, śpiewają ptaki

              czy dobrze żyje się tu wszystkim.

 

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,

        Żeby tutaj było piękniej i zieleniej.

        Żeby ludzie żyli w środowisku czystym

        i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

 

        Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,

        niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe

        i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.

        Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2x)

Piosenki na miesiąc marzec

PIOSENKI NA MIESIĄC MARZEC

 

I. "NA SAWANNIE"

 

1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

    a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

    Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,

    więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.

    Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy.

    Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.

    Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,

    a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza.

 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

        Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

        Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

        zwierzaki ciągle wskakują do wody.

       Chlup, chlup, chlup, chlup.

       Chlup, chlup, chlup, chlup!

 

2. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.

    Hieny dziś opowiadają sobie żarty,

    a pod palmą przyczaiła się pantera.

    Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.

    Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,

    trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.

    Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

    a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

        Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

        Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

        zwierzaki ciągle wskakują do wody.

       Chlup, chlup, chlup, chlup.

       Chlup, chlup, chlup, chlup!

 

II. "W LESIE"

 

1. Lubię spacerować po lesie zielonym,

    obserwować żuki, biedronki i pszczoły.

    Kwiatkiem się zachwycać, spróbować poziomkę,

    słuchać, jaki piękny las nam daje koncert.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi - szu, szu, szu, szu, szu,

        strumyk wody toczy - chlupu, chlupu, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą - bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa - trili, trili, li.

        Kukułeczka kuka - kuku, kuku, kuku,

        dzięcioł w drzewo stuka - stuku, stuku, stuk.

        Cicho jeż przemyka - tupu, tupu, tup.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 

2. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik,

    i leśne jeżyny, i słodkie maliny.

    Pod listkiem się schował muchomor czerwony,

    białymi kropkami pięknie przystrojony.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi - szu, szu, szu, szu, szu,

        strumyk wody toczy - chlupu, chlupu, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą - bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa - trili, trili, li.

        Kukułeczka kuka - kuku, kuku, kuku,

        dzięcioł w drzewo stuka - stuku, stuku, stuk.

        Cicho jeż przemyka - tupu, tupu, tup.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 

III. "ŻARTOWNIŚ MARZEC"

 

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

    a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

    Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

    Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

2. Wiosna wzięła się pod boki,

    dzieci jest jej szkoda.

    - Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

    Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

    Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

3. Marzec skoczył hop! pod chmury

    i mówi do cioci:

    - Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

     Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

     Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

IV. "NARESZCIE WIOSNA"

 

1. Przyszła do nas wiosna - słoneczna, radosna.

    Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa.  /2x

 

2. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

    gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy.  /2x

 

3. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

     i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach.  /2x

 

4. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

    tańczy razem z motylami na kwitnącej łące.  /2x

 

5. Woła do niedźwiedzia: "Wstawaj, misiu, wstawaj!

    Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!"  /2x

 

6. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

    Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić.  /2x

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2