• 6
  • 4
  • 7
  • 5
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • MYSZKI

ZEBRANIE Z RODZICAMI SZARE MYSZKI

KOCHANI RODZICE

Serdecznie zapraszam na zebranie z rodzicami, które odbędzie się dnia

12 września o godzinie 17.00 w sali " Szarych Myszek".

Będzie to zebranie organizacyjne.

 

Serdecznie zapraszam

 

Marta Tabat

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

1. TO JESTEM JA: 

- przypomnienie kodeksu grupowego,

-tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom przypomnienie siebie,

- utrwalanie nazw poszczególnych części ciała,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach,

- przygotowanie do nauki czytania,

- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,

- stworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania,

- rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,

- umuzykalnienie dzieci,

- utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,

- wyrabianie reakcji na określone sygnały,

- różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawalnych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku,

- rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,

- uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu,

- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie kreatywności i umiejętności manualnych,

- przypomnienie nazwy grupy, przedszkola, miejscowości, znaczka w sztni.

 

2. MOJA GRUPA:

- przypomnienie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania,

- kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy,

- rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni,

- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,

- przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała,

- pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- obrazowanie ruchem prezentowanego tekstu,

- różnicowanie prawej i lewej strony,

- przygotowanie do programowania: posługiwanie się umownymi znakami,

- określenie położenia przedmiotów w przestrzeni,

- wzbogacenie wiadomości przyrodniczych,

- poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody,

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych,

- dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami,

- rozwijanie umiejętności współpracy z grupą,

 

3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA:

- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy,

- kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym,

- rozwijanie mowy,

- utrwalanie etapow bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

- rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni,

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

- poznawanie symboli wybranych znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym, 

- utrwalanie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,

- utrwalenie zasad zachowania pod czas wyjść i wycieczek,

- rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania,

- rozwijanie umiejętności oddychania pod czas śpiewu,

- utrwalenie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

- rozwijanie wrażliwości dotykowej,

- rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,

- utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych,

- utrwalanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym,

 

4. IDZIE JESIEŃ...PRZEZ LAS,PARK:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku,

- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy,

- rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych,

- przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

 - poznawanie wybranych grzybów- jadalnych i trujących,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,

- poznawanie darów jesieni,

- stworzenie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych,

- nazywanie wybranych drzew iglastych,

 - utrwalanie podstawowych figur geometrycznych,

- posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przestrzennych,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.

 

 

PIOSENKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

OLEK I ADA

To jest Ada, a to Olek, siostra i brat

Małe przedszkolaki, które odkrywają świat

Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

i wesoło uśmiechają się, o tak.

Z przyjaciołmi przygód wiele mają co dnia

i wesoło uśmiechają się, o tak.

 

 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

1.Choć wakacje się skończyły,

  chociaż minął wolny czas,

  mamy tyle wspomnień,

  tyle pięknych zdjęć

  z wczasów i wyjazdów,

  ze słonecznych miejsc.

 

Ref: Gdzie góry wysokie,

      jezior srebrnych blask,

      gdzie morze błękitne, 

      pasek złotych plaż.

      Jest tyle pięknych miejsc,

      warto zwiedzić je

      i wrócić kiedyś tam,

      za rok czy za lat pięć.

 

2. Warto zwiedzić całą Polskę

   od Bałtyku aż do Tatr.

   Poznać inne kraje,

   lecz pamiętać też-

   tam, gdzie babcia, dziadek

   jest przecudna wieś.

 

 

KRĄG DZIECIĘCYCH RĄK

1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg,

   tak dużo innych, dziecięcych rąk

   przyjaciół, co uśmiechnięci są,

   tak dużo, tak dużo rąk...

 

Ref: Bo tak dobrze przyjaciół soich mieć

       i codziennie wesoło bawić się,

       szukać przygód tu i tam, w bajki wierzyć też,

       bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 

2. Samemu być to bardzo źle,

    smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!

    Muzyka, śmiech i serca w krąg,

    tak dużo, tak dużo rąk....

 

Ref: Bo tak dobrze....

 

3. Czy jesteś tu, czy jesteś tam,

   mając przyjaciół, nie jesteś sam.

   Oni tu obok, tak blisko są,

   tak dużo, tak dużo rąk...

 

KAŻDY CHCIAŁBY BYĆ KIEROWCĄ

1. Tyle samochodów jeździ po ulicach,

    a każdy kierowca świetnie zna przepisy.

    My zasady ruchu też już dobrze znamy,

    bo jako piesi po drogach się poruszamy.

 

Ref: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop,

       zielone zaś- możesz iść!

       Znaki drogowe trzeba znać,

       by bezpiecznym być!

 

2. Gdy już będę duży, kierowcą zostanę

    i przepisy ruchu poznam doskonale.

    Będę miał samochód, no i prawo jazdy

    jak mama, tata i ciocia, wujek i dziadek.

 

 

NITECZKA DO NITECZKI

1. Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

    grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,

    tak rozpoczyna się jesień.

    Listek do listka wiatr ciepły niesie.

   Tak rozpoczyna się jesień.

 

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuu.

       I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuu.

       I zaplatamy babie lato w długą nić,

       bo jesień wesoła ma być!

       I zaplatamy babie lato w długą nić,

       bo jesień wesoła ma być!

 

2. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,

    gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

    to jesień już u nas mieszka!

    I jarzębina w parku szumiącym.

    To jesień u nas już mieszka!

 

Ref: I wirujemy....

 

3. Promyczek do promyczka, koszyczek do koszyczka,

    stos kartofelków w polu daleko.

    Jesień uśmiecha się lekko.

    I słoneczniki niby żołnierze.

    Jesień do tańca się bierze!