• 5
  • 6
  • 4
  • 7
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • MYSZKI

Piosenki na miesiąc marzec

PIOSENKI NA MIESIĄC MARZEC

 

I. "NA SAWANNIE"

 

1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

    a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

    Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,

    więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.

    Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy.

    Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.

    Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,

    a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza.

 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

        Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

        Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

        zwierzaki ciągle wskakują do wody.

       Chlup, chlup, chlup, chlup.

       Chlup, chlup, chlup, chlup!

 

2. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.

    Hieny dziś opowiadają sobie żarty,

    a pod palmą przyczaiła się pantera.

    Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.

    Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,

    trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.

    Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

    a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

        Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

        Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

        zwierzaki ciągle wskakują do wody.

       Chlup, chlup, chlup, chlup.

       Chlup, chlup, chlup, chlup!

 

II. "W LESIE"

 

1. Lubię spacerować po lesie zielonym,

    obserwować żuki, biedronki i pszczoły.

    Kwiatkiem się zachwycać, spróbować poziomkę,

    słuchać, jaki piękny las nam daje koncert.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi - szu, szu, szu, szu, szu,

        strumyk wody toczy - chlupu, chlupu, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą - bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa - trili, trili, li.

        Kukułeczka kuka - kuku, kuku, kuku,

        dzięcioł w drzewo stuka - stuku, stuku, stuk.

        Cicho jeż przemyka - tupu, tupu, tup.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 

2. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik,

    i leśne jeżyny, i słodkie maliny.

    Pod listkiem się schował muchomor czerwony,

    białymi kropkami pięknie przystrojony.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi - szu, szu, szu, szu, szu,

        strumyk wody toczy - chlupu, chlupu, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą - bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa - trili, trili, li.

        Kukułeczka kuka - kuku, kuku, kuku,

        dzięcioł w drzewo stuka - stuku, stuku, stuk.

        Cicho jeż przemyka - tupu, tupu, tup.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

        Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 

III. "ŻARTOWNIŚ MARZEC"

 

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

    a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

    Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

    Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

2. Wiosna wzięła się pod boki,

    dzieci jest jej szkoda.

    - Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

    Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

    Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

3. Marzec skoczył hop! pod chmury

    i mówi do cioci:

    - Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

     Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

     Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci.

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap - deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap - śnieg.

        Puk, puk, puk, puk - grad.

        Uuuuu - wiatr!

 

IV. "NARESZCIE WIOSNA"

 

1. Przyszła do nas wiosna - słoneczna, radosna.

    Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa.  /2x

 

2. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

    gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy.  /2x

 

3. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

     i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach.  /2x

 

4. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

    tańczy razem z motylami na kwitnącej łące.  /2x

 

5. Woła do niedźwiedzia: "Wstawaj, misiu, wstawaj!

    Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!"  /2x

 

6. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

    Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić.  /2x

 

 

 

 

 

zamierzenia dydaktyczne na miesiąc marzec

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI NA MIESIĄC MARZEC:

 

 "ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY":

 

- zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent,

- rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- poszerzanie wiadomości na  temat ogrodu zoologicznego,

- zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych,

- ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie tekstu piosenek,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- poszerzanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,

- aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,

- zachęcanie do samodzielnego układania zagadek,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- reagowanie na ustalone sygnały,

- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania,

- poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych,

- poznawanie właściwości bananów, w tym ich walorów smakowych,

- wdrażanie do uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści całymi zdaniami,

- zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami (na podstawie mapy świata),

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10,

- usprawnianie drobnych mięśni dłoni,

- kształtowanie umiejętności wokalnych.

 

 "ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓL I LASÓW":

 

- wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie,

- dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt żyjących na polu,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- opanowanie tekstu i melodii piosenki,

- wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola,

- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 

 "MARCOWA POGODA":

 

- poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,

- rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy,

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,

- rozpoznawanie znaków synoptycznych,

- zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała,

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

- wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami kardynalnymi i porządkowymi,

- porównywanie liczebności zbiorów,

- zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy,

- utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu,

- zapoznanie z wyglądem wierzby,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 "WIOSENNE PRZEBUDZENIE":

 

- poznawanie właściwości ziemi i pasku,

- wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji,

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku,

- wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,

- utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku,

- rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni,

- wyrabianie reakcji na zmianę tempa,

- określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku,

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

- przybliżenie efektu odbicia i symetrii,

- dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt,

- rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

"AMERYKA PÓŁNOCNA":

 

- poznanie kontynentu, jego mieszkańców,

- poznanie roślinności i zwierząt zamieszkujących kontynent,

- poznanie Indian, a także historii odkrycia Ameryki,

- poznanie Stanów Zjednoczonych: charakterystyczne miejsca, specjały kuchni,

- poznanie mieszkańców Dzikiego Zachodu i pracy kowboja,

- przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

Zebranie

Witam serdecznie,

12. 02.2019 (wtorek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zapraszam serdecznie.

zamierzenia dydaktyczne na miesiąc luty

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc luty

 

- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich,

- aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgadywania scenek dramowych,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- wzbogacenie wiedzy na temat teatru,

- utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych,

- posługiwanie się umownymi znakami - programowanie,

- rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały,

- rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

- nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki,

- rozwijanie mowy i umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

- poznanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta,

- poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki,

- muzykowanie na wybranych instrumentach, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie poczucia sprawstwa i odczuwania radości z wykonanej pracy,

- zdobywanie wiadomości na temat filharmonii,

- poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- zdobywanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora- Fryderyka Chopina,

- wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej,

- rozwijanie umiejętności grania na instrumentach,

- reagowanie na zmiany tempa muzyki,

- zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych,

- utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie,

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolinii,

- odczytywanie informacji przekazanych w formie uproszczonych rysunków,

- poznanie budowy instrumentów strunowych szarpanych na przykładzie gitary oraz sposobu gry na gitarze,

- rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- rozwijanie mowy i umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 - poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego,

- rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- rozwijanie mowy i umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami,

- poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji,

- rozwijanie rozumienia przyczynowo-skutkowego,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma - Mikołaja Kopernika,

- utrwalanie poznanych wcześniej znaków matematycznych, przeliczanie w zakresie 9,

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- wzbogacenie wiadomości na temat gwiazd, poznawanie wybranych nazw gwiazdozbiorów,

- rozwijanie sprawności manualnej.

- rozwijanie mowy i umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- poznanie kontynentu: wskazanie na mapie, cechy charakterystyczne dżungli, trawiastej pampy, dorzecza Amazonki,

- poznanie zwierząt zamieszkujących kontynent,

- poznanie Brazylii: życie codzienne, charakterystyczne miejsca, karnawał w Rio,

- pobudzanie aktywności twórczej.