• 7
  • 5
  • 4
  • 6
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • MYSZKI

Piosenki na miesiąc styczeń

PIOSENKI NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

I. "Czasolot"

 

1. Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień.

    To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce.

    Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec.

    To jest czerwiec, a znim lato gorące, pachnące.

    A co potem, co będzie potem?

    Polecimy sprawdzić to czasolotem!

 

Ref.: Czaso - czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go.

        Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!

        Potem października bieg i bieg listopada.

        Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

       Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.

       Czerwiec niesie lata czar - wysiadka z czasolotu!

       Lipiec - hop! Sierpień - prask!

       I znów mamy września czas!

 

2. Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała.

    Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała.

     Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały.

     Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały.

     A potem, co będzie potem?

     Polecimy sprawdzić to czasolotem!

 

Ref.: Czaso - czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go.

        Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!

        Potem października bieg i bieg listopada.

        Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

       Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.

       Czerwiec niesie lata czar - wysiadka z czasolotu!

       Lipiec - hop! Sierpień - prask!

       I znów mamy września czas!

 

3. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże.

    Były małe, malusieńkie, a teraz są duże.

    A to drzewko, które miało małe listki,

    tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich.

    A co potem? Co będzie potem?

    Polecimy sprawdzić to czasolotem!

 

Ref.: Czaso - czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go.

        Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!

        Potem października bieg i bieg listopada.

        Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

       Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.

       Czerwiec niesie lata czar - wysiadka z czasolotu!

       Lipiec - hop! Sierpień - prask!

       I znów mamy września czas!

 

II. "Pomóż ptakom"

 

1. Zastukały ptaszki w okno:

   "Hejże, hejże, dzieci!

    Zima mrozem postraszyła,

    śnieżek z nieba leci!

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

         i okruszków chleba!

         Gdy na dworze zima,

         ptakom  pomóc trzeba!"

 

2. Tata zbija z desek karmnik,

    chleb szykuje mama,

    słonecznika ziarnka dzieci

    wsypią tutaj zaraz.

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

         i okruszków chleba!

         Gdy na dworze zima,

         ptakom  pomóc trzeba!"

 

III. "Kraina babci i dziadka"

 

1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.

    Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

    Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.

    Ale za to  babcia z dziadkiem mają niezły plan!

     Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

         karuzela i spacer z psem,

         wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

         A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

         Potem pizza, a może dżem?

         Wszystko wyczarowała dziadek z babcią, ja to wiem!

 

2. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

    ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

    Tata stara się jak może, aby z nami być,

    ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.

    Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

         karuzela i spacer z psem,

         wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

         A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

         Potem pizza, a może dżem?

         Wszystko wyczarowała dziadek z babcią, ja to wiem!

 

zamierzenia dydaktyczne na miesiąc styczeń

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

I. "Poznajemy kontynenty-Antarktyda":

 

- poznaje położenie kontynentu na mapie świata,

- poznaje faunę i florę kontynenty,

- poznanie stacji badawczych i ich celu.

 

II. "Mijają dni, miesiące, lata...":

 

- poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku,

- wzbogacanie doświadczeń estetycznych, kształtowanie umiejętności plastycznych,

- wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia,

- poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji, pobudzanie zmysłów,

- rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,

- poszerzenie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku,

- przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych pór roku,

- wyrabianie zdolności twórczych dzieci,

- reagowanie na ustalone sygnały,

- utrwalanie nazw dni tygodnia,

- rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku,

- dostrzeganie znaczenia pracy wykonywanej w nocy,

- utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

III. "Zima i zwierzęta":

 

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- zdobywanie doświadczeń plastycznych,

- wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

- rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego,

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających wypowiadania się,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- rozwijanie mowy,

- rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą,

- organizowanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych,

- reagowanie ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska,

- rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą,

- zapoznanie z pracą leśnika,

- wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki,

- rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalanie znajomości figur geometrycznych,

- tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech,

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

IV. "Babcia i dziadek":

 

- utrwalanie tradycji na temat tradycji związanych z karnawałem,

- rozwijanie kompetencji społecznych - zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o sobie na forum grupy,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych,

- rozwijanie pamięci i uwagi,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat,

- orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie,

- utrwalanie nowej piosenki,

- utrwalanie układu ruchowego do piosenki,

- wzbudzanie zainteresowania członkami najbliższej rodziny,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- ćwiczenie orientacji na kartce papieru,

- utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych,

- posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym.