• 4
 • 6
 • 5
 • 7
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • ZIELONE ŻABKI

Zebranie

Szanowni Państwo 12.02.2019r o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Bardzo proszę wszystkich rodziców o przybycie.

                                                                                            Aleksandra Obiegała

Zamierzenia dydaktyczne Luty

Tematyka zajęć Luty

Tydzień I

Baśnie, bajki i bajeczki

Tydzień II

Muzyka wokół nas

Tydzień III

Nie jesteśmy sami w kosmosie

Tydzień IV

Projekt pieniądze

 

 

Zamierzenia dydaktyczne luty

 • dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich
 • aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni wg ustalonego scenariusza
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8
 • wykorzystuje ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
 • posługiwanie się umownymi znakami- przygotowywanie do programowania
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały
 • utrwalanie umiejętności poruszania się w metrum trójdzielnym
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • nabywanie odwagi wypowiadając się na forum grupy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki
 • poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta
 • poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki
 • muzykowanie na niektórych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej
 • kształtowanie poczucia sprawstwa – odczuwanie radości z wykonywanej pracy
 • zdobywanie wiadomości na temat filharmoni
 • poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie
 • wzbogacanie wiedzy na temat wielkiego polskiego kompozytora- Frederyka Chopina
 • wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej
 • reagowanie na zmiany metrum
 • utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie
 • odkrywanie cyfrowego zapisu liczby 9
 • zapoznanie z podziałem instrumentów muzycznych
 • zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolini
 • rozpoznawanie budowy instrumentów szarpanych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
 • poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym
 • rozwijanie mowy
 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 • przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych „+” „-” oraz liczb od 1-9 przelicznie w zakresie 9.
 • wzbogacanie wiedzy na temat gwiazd
 • wzbogacanie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania
 • porównywanie wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie
 • rozumowanie potrzeby oszczędzania
 • poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy
 • zapoznanie z instytucją banku
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu literackiego
 • nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany : kupno- sprzedaż
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi

 

 

Zamierzenia dydaktyczne Styczeń

Zamierzenia dydaktyczne styczeń:

 1. Mijają dni, miesiące, lata…

-poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku

-wzbogacanie doświadczeń estetycznych, poznawanie nowej techniki plastycznej

-nauka piosenki: „Czasolot”

1.Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień.

To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce.

Gdy wakacje się zbliżają to jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące.

A co potem, co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref. Czaso-czaso-czasolot to pojazd, co nie widać go.

Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!

Potem październik nieg i bieg listopada.

Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.

Czerwiec niesie lata czar- wysiadka z czasolotu!

Lipiec-hop! Sierpień- prask!

I znów mamy września czas!

2.Kiedy przyszłam do przedszkola byłam mała.

Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała.

Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały.

Taki mały , że pod krzesłem mieściłem się cały.

A co potem, co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.Czaso- Czaso-czasolot……..

3.A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże.

Były małe, malusieńkie, a teraz są duże.

A to drzewko, które miało małe listki,

Tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich.

A co potem? Co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

-wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia

-poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji, pobudzanie zmysłów

-rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków( przepis na ciasto)

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

-poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku

-przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych pór roku

-wyrabianie zdolności twórczych dzieci

-reagowanie na poszczególne sygnały

-utrwalanie nazw dni tygodnia

-dostrzega następstwa dni i nocy oraz pór roku

-dostrzega znaczenia pracy wykonywanej w nocy

-rozwijanie sprawności manualnej

-utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku

 1. Zima i zwierzęta

-utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki malowania pastą do zębów

-wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

-rozwijanie myślenia przyczynowo –skutkowego

-stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających, wypowiadania się

-rozwijanie mowy

-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

-organizowanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych

-reagowanie ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości

-rozwijanie umiejętności wokalnych

„Pomóż ptakom”

1.Zastukały ptaszki w okno:

„Hejże, hejże, dzieci!

Zima mrozem postraszyła,

Śnieżek z nieba leci!

Ref.

Dajcie ptaszkom ziarenek

I okruszków chleba!

Gdy na dworze zima,

Ptakom pomoc trzeba!”

2.Tata zbija  z desek karmnik

Chleb szykuje mama,

Słonecznika ziarnka dzieci

Wsypią tutaj zaraz.

-zapoznanie z pracą leśnika

-wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki

-rozwijanie umiejętności rachunkowych

-utrwalanie znajomości figur geometrycznych

-tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech

 

III.ANTARKTYDA

Dziecko:

-Poznaje położenie kontynentu na mapie świata.

-Poznaje środowisko przyrodnicze Antarktydy

-poznaje opowiadania Centkiewiczów” Zaczarowana Zagdroda”

-wykonuje pracę plastyczne związane z tematem m.in. Pingwina

 

 1. Babcia i dziadek

-utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem

-rozwijanie kompetencji społecznych- zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o sobie na forum grupy

- nauka piosenki pt. „Kraina babci i dziadka”

1.Mama w pracy tata w pracy, mało widzą nas.

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia.

Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref. A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

Karuzela i spacer z psem,

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem?

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

2.Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

Ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

Tata stara się jak może, aby z nami być,

Ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć .

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

-utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych

-posługiwanie się celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym

 

 

 

 

Grudzień

Tematy grudniowych zajęć :

1.Tydzień : Jak wyglądał świat przed milionami lat.

2.Tydzień: Idzie zima ze śniegiem.

3.Idą święta.

4.Projekt prezenty.

Zamierzenia dydaktyczne na grudzień:

-wprowadzenie  w  świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat

-porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-rozwijanie sprawności manualnej

-nauka piosenki pt. „ Świat sprzed milionów lat”

1.Wiele milionów lat temu

Na naszej planecie żyły

Na lądach, w powietrzu w wodach

Ogromne dinozaury.

Ref. Dawno temu na Ziemi

Mieszkały dinozaury

Miały wielkie głowy, ogony,

Straszne zęby, pazury.

2.Rosły olbrzymie rośliny,

Jak teraz najwyższe drzewa.

Widłaki, paprocie, skrzypy

Sięgały prawie nieba.

 1. Dzisiaj jest już tak niewiele

Dowodów tamtej epoki:

Odciski odbite w skałach,

Odkryte wielkie kości.

-rozwijanie mowy

-wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych

-wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów

-rozwijanie świadomości własnego  ciała i przestrzeni

-rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie percepcji słuchowej

-porównywanie liczebności zbiorów

-utrwalanie wiedzy na temat kopalni, oraz pracy ludzi wykonujących zawód górnika

-rozwijanie świadomości własnego  ciała i przestrzeni

-kultywowanie polskich tradycji

-rozwijanie koordynacji  wzrokowo-ruchowej

-obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych

-nauka piosenki pt.” Listy do zimy”

1.Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.

A my tego białego śniegu mamy już dość!

Więc piszmy list do zimy by zrobiła coś!

Ref .Szanowna zimo, to nasze prośby:

By śnieg niebieski był i miał czekoladowy smak,

I by go można zjadać jak lody,

I by tych lodów nigdy nam nie było brak!

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,

To żeby miał smak cukierkowej waty!

2.Przeczytała list zima i odpisała tak:

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak

Sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start.

 1. Pobawimy się w śniegu , choć biały kolor ma,

W domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!

I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,

Śnieżne płatki z waty słodkiej chciało by się mieć….

-poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy

-rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

-utrwalenie pojęć dotyczących położenia  przedmiotów w przestrzeni

-rozwijanie sprawności ruchowej

-pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu

-wyrabianie poczucia rytmu

-wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał

-poznanie zimowych dyscyplin olimpijskich

-ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

- nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

-odczytuje informację podane w formie uproszczonych rysunków

-porównuje liczebność zbiorów i prawidłowo używa określeń: mniej, więcej, tyle samo, za, na, przed, obok, między

-rysuje flamastrem, kredą, maluje farbą, łączy swją pracę z  pracami innych dzieci

-nauka piosenki Piosenka pt. „Idą święta”

1.Na Dworze śnieg już spadł,

Na dworze szczypie,  mróz,

A w domu ciepło tak,

Bo święta przyszły już.

Ref. Biały opłatek na stole

I potraw świątecznych dwanaście, dzisiaj gwiazdka na niebie

Dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

W mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

To piękny, radosny czas.

 1. Choinka błyszczy, lśni

Tysiącem różnych barw,

migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

-poznawanie tradycji bożonarodzeniowych

-wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści  życzeń

-reagowanie na zmiany dynamiczne

-dostrzeganie rytmu stałego i następstwa dni tygodnia

-stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu,

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

W Grudniu będziemy piec świąteczne pierniki i pięknie je ozdabiać.

21 grudnia weźmiemy udział w przedstawieniu świątecznym.

Tego  dnia proszę aby dzieci były ubrane odświętnie ponieważ odbędzie się Wigilia w przedszkolu.

Wycieczka na stadion Lecha

 

                                    UWAGA!!

WYCIECZKA  ŻABEK NA STADION LECHA ODBĘDZIE SIĘ 7.12 tj. PIĄTEK.

KOSZT WYCIECZKI TO 10 ZŁ.

WYJEŻDŻAMY O GODZINIE 9.40.

PROSZĘ O WPŁATY ORAZ PODPISANIE ZGODY.

 

A.Obiegała

 

Więcej artykułów…

 • 1
 • 2