• 5
  • 4
  • 7
  • 6

Grudzień

Tematy grudniowych zajęć :

1.Tydzień : Jak wyglądał świat przed milionami lat.

2.Tydzień: Idzie zima ze śniegiem.

3.Idą święta.

4.Projekt prezenty.

Zamierzenia dydaktyczne na grudzień:

-wprowadzenie  w  świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat

-porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-rozwijanie sprawności manualnej

-nauka piosenki pt. „ Świat sprzed milionów lat”

1.Wiele milionów lat temu

Na naszej planecie żyły

Na lądach, w powietrzu w wodach

Ogromne dinozaury.

Ref. Dawno temu na Ziemi

Mieszkały dinozaury

Miały wielkie głowy, ogony,

Straszne zęby, pazury.

2.Rosły olbrzymie rośliny,

Jak teraz najwyższe drzewa.

Widłaki, paprocie, skrzypy

Sięgały prawie nieba.

  1. Dzisiaj jest już tak niewiele

Dowodów tamtej epoki:

Odciski odbite w skałach,

Odkryte wielkie kości.

-rozwijanie mowy

-wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych

-wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów

-rozwijanie świadomości własnego  ciała i przestrzeni

-rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie percepcji słuchowej

-porównywanie liczebności zbiorów

-utrwalanie wiedzy na temat kopalni, oraz pracy ludzi wykonujących zawód górnika

-rozwijanie świadomości własnego  ciała i przestrzeni

-kultywowanie polskich tradycji

-rozwijanie koordynacji  wzrokowo-ruchowej

-obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych

-nauka piosenki pt.” Listy do zimy”

1.Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.

A my tego białego śniegu mamy już dość!

Więc piszmy list do zimy by zrobiła coś!

Ref .Szanowna zimo, to nasze prośby:

By śnieg niebieski był i miał czekoladowy smak,

I by go można zjadać jak lody,

I by tych lodów nigdy nam nie było brak!

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,

To żeby miał smak cukierkowej waty!

2.Przeczytała list zima i odpisała tak:

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak

Sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start.

  1. Pobawimy się w śniegu , choć biały kolor ma,

W domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!

I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,

Śnieżne płatki z waty słodkiej chciało by się mieć….

-poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy

-rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

-utrwalenie pojęć dotyczących położenia  przedmiotów w przestrzeni

-rozwijanie sprawności ruchowej

-pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu

-wyrabianie poczucia rytmu

-wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał

-poznanie zimowych dyscyplin olimpijskich

-ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

- nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

-odczytuje informację podane w formie uproszczonych rysunków

-porównuje liczebność zbiorów i prawidłowo używa określeń: mniej, więcej, tyle samo, za, na, przed, obok, między

-rysuje flamastrem, kredą, maluje farbą, łączy swją pracę z  pracami innych dzieci

-nauka piosenki Piosenka pt. „Idą święta”

1.Na Dworze śnieg już spadł,

Na dworze szczypie,  mróz,

A w domu ciepło tak,

Bo święta przyszły już.

Ref. Biały opłatek na stole

I potraw świątecznych dwanaście, dzisiaj gwiazdka na niebie

Dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

W mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

To piękny, radosny czas.

  1. Choinka błyszczy, lśni

Tysiącem różnych barw,

migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

-poznawanie tradycji bożonarodzeniowych

-wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści  życzeń

-reagowanie na zmiany dynamiczne

-dostrzeganie rytmu stałego i następstwa dni tygodnia

-stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu,

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

W Grudniu będziemy piec świąteczne pierniki i pięknie je ozdabiać.

21 grudnia weźmiemy udział w przedstawieniu świątecznym.

Tego  dnia proszę aby dzieci były ubrane odświętnie ponieważ odbędzie się Wigilia w przedszkolu.

Wycieczka na stadion Lecha

 

                                    UWAGA!!

WYCIECZKA  ŻABEK NA STADION LECHA ODBĘDZIE SIĘ 7.12 tj. PIĄTEK.

KOSZT WYCIECZKI TO 10 ZŁ.

WYJEŻDŻAMY O GODZINIE 9.40.

PROSZĘ O WPŁATY ORAZ PODPISANIE ZGODY.

 

A.Obiegała

 

Zamierzenia dydaktyczne wrzesień tydzień 3 i 4

tydzień 3 to :"Moja droga do przedszkola"

 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy,

- kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym,

- rozwijanie mowy,

- utrwalanie etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

- rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni,

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

- poznawanie symboli wybranych znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym,

- utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,

- utrwalanie zasad zachowania podczas wyjść i wycieczek,

- rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania,

- rozwijanie umiejętności operowania oddechem podczas śpiewu,

- utrwalenie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

- rozwijanie wrażliwości dotykowej,

- rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,

- utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych,

- utrwalanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym.

 

IV. Idzie jesień...przez las, park

 - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku,

- rozpoznawanie drzew po liściah i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy,

- rozwijanie umiejetności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych,

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku,

- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew,

przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- poznawanie wybranych grzybów - jadalnycj i trujących,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,

- poznawanie darów jesieni,

- stworzenie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych,

- nazywanie wybranych drzew iglastych,

- utrwalanie podstawowych figur geometrycznych,

- posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przestrzennych,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.

Wycieczki

Uwaga!

W środę 19 września wyjeżdżamy na wycieczkę do muzeum pszczelarstwa.

Na wycieczkę jedziemy komunikacją miejską .

Za wycieczkę nic Państwo nie płacą.

Bardzo proszę aby dzieci nie zabierały swoich plecaków ponieważ wodę i przekąskę otrzymają na miejscu.