• 6
 • 4
 • 7
 • 5

Zamierzenia dydaktyczne Luty

Tematyka zajęć Luty

Tydzień I

Baśnie, bajki i bajeczki

Tydzień II

Muzyka wokół nas

Tydzień III

Nie jesteśmy sami w kosmosie

Tydzień IV

Projekt pieniądze

 

 

Zamierzenia dydaktyczne luty

 • dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich
 • aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni wg ustalonego scenariusza
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8
 • wykorzystuje ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
 • posługiwanie się umownymi znakami- przygotowywanie do programowania
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały
 • utrwalanie umiejętności poruszania się w metrum trójdzielnym
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • nabywanie odwagi wypowiadając się na forum grupy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki
 • poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta
 • poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki
 • muzykowanie na niektórych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej
 • kształtowanie poczucia sprawstwa – odczuwanie radości z wykonywanej pracy
 • zdobywanie wiadomości na temat filharmoni
 • poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie
 • wzbogacanie wiedzy na temat wielkiego polskiego kompozytora- Frederyka Chopina
 • wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej
 • reagowanie na zmiany metrum
 • utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie
 • odkrywanie cyfrowego zapisu liczby 9
 • zapoznanie z podziałem instrumentów muzycznych
 • zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolini
 • rozpoznawanie budowy instrumentów szarpanych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
 • poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym
 • rozwijanie mowy
 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 • przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych „+” „-” oraz liczb od 1-9 przelicznie w zakresie 9.
 • wzbogacanie wiedzy na temat gwiazd
 • wzbogacanie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania
 • porównywanie wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie
 • rozumowanie potrzeby oszczędzania
 • poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy
 • zapoznanie z instytucją banku
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu literackiego
 • nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany : kupno- sprzedaż
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi