• 7
  • 6
  • 5
  • 4

Zamierzenia dydaktyczne czerwiec

Zamierzenia dydaktyczne czerwiec

-poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją

-utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka

-wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych

-szanowanie odmienności innych dzieci

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego

-ocenianie własnego zachowania względem siebie

-kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych

-utrwalanie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych oraz umiejętności grania na nich

-kształtowanie prawidłowych postał społecznych

-rozwijanie wyobraźni twórczej

-mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary

-utrwalanie stron  prawa,lewa

-rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole

-wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów

-kształtowanie logicznego myślenia

-rozwijanie umiejętności słuchania tekstu literackiego

-poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposoby jego wykorzystania

-wzbogacanie wiadomości przyrodniczych

-wprowadzanie wyrazów do czytania całościowego

-poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem

-wzbogacanie zasobu słownictwa

-pobudzanie pomysłowości i wyobraźni

-poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw

-zwracanie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letniego wypoczynku

-porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku

-rozwijanie umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich rozwiązania, --rozwijanie sprawności rachunkowych

-reagowanie na ustalone sygnały

-poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku

-uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania

Poznajemy kontynenty- Australia m.in. lokalizacja na mapie, zwierzęta ,charakterystyczne miejsca kraju