• 7
 • 5
 • 6
 • 4
 • Home
 • GRUPY
 • NIEDZWIADKI

Listopad w Brązowych Niedźwiadkach

nov1nov2

Maj w Brązowych Niedźwiadkach

W maju: 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Jak pracują służby ratownicze"

Spotkanie z higienistką

Zabawa terenowa w ogrodzie

 

Zamierzenie dydaktyczne maj:

 1. Moja ojczyzna, mój region
 2. Łąka w maju
 3. Święto Rodziny
 4. Sport to zdrowie!
 • utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu;
 • kształtowanie poczu­cia tożsamości narodowej,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • wyjaśnianie znaczenia słowa stolica,
 • zapoznanie z herbem Warszawy, poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
 • poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta,
 • zapoznanie z umiejscowieniem na mapie Poznania, poznawanie jego cech charakterystycznych, symboli, herbu, legend
 • wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną
 • rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki
 • poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie
 • utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki
 • utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
 • utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,
 • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • wzbogacanie informacji na temat ich świąt,
 • ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,
 • rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w rodzinie,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami,
 • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami,
 • obmyślanie niespodzianek dla najbliższych,
 • zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych,
 • zapoznanie z tradycją organizowania  igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowym 
 • zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu,
 • zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do godnego zachowania w sytuacjach zwycię­stwa i porażki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i szybkości

zdjęcie na dzień babci i dziadka

KOCHANI RODZICE!

 

W związku ze zbliżającą się uroczystością z okazji "Dnia Babci i Dziadka" bardzo proszę, aby do 11 stycznia każde dziecko przyniosło zdjęcia swoich babć i dziadków. Para może mieć zdjęcie razem, mogą być także zdjęcia pojedyncze. Potrzebne nam to będzie do pracy plastycznej, która wykorzystana będzie w jednym z tańców. Proszę, aby zdjęcia były w opisanej kopercie. W przypadku zdjęć pojedynczych proszę o ponumerowanie: np nr 1 babcia, nr 1 dziadek; nr 2 babcia, nr 2 dziadek, wówczas ułatwi mi to ustalenie par.

PROSZĘ O TERMINOWE PRZYNOSZENIE ZDJĘĆ!

 

Pozdrawiam

Rynkowska Katarzyna

Jezierna-Kuraszyńska Natalia