• logo duze
 • budynek1
 • 4
 • 5
 • 6

UWAGA REKRUTACJA !!!

Nabór do przedszkola na rok 2024/2025 odbywa się za pomocą strony

https://nabor.pcss.pl/swarzedz

                                                                                                                        REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

w dniach 10 - 17  CZERWCA    2024

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną instrukcją dla rodziców, która znajduje się pod tym linkiem

https://nabor.pcss.pl/swarzedz/przedszkole/dokumenty

Ważne!

 1. Wypełniony wniosek pobieramy z systemu korzystając z opcji Pobierz wniosek dostępnej na koncie użytkownika przy danym dokumencie.
 2. Pobrany wniosek podpisujemy przez profil zaufany lub drukujemy, podpisujemy i skanujemy (ewentualnie robimy zdjęcie). Dodatkowo należy przygotować w wersji elektronicznej (skan, zdjęcie) pozostałe dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów
 3. Podpisany wniosek oraz inne dokumenty/oświadczenia dodajemy jako załączniki do wniosku, który zostanie złożony (wysłany) do przedszkola
 4. W ostatnim kroku należy wysłać wniosek do przedszkola (dopiero wtedy wniosek będzie weryfikowany przez przedszkole). W tym celu przy wniosku, który chcemy złożyć (wysłać) do przedszkola wybieramy opcję Złóż wniosek.
 5. Wniosek oraz pozostałe dokumenty załączone do wniosku w wersji papierowej przynosimy do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 17 czerwca  2024 do godziny 15:00

 

Do składanego wniosku należy dołączyć oświadczenia ( pobrane ze systemu ) oraz zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę.            W przypadku  działalności własnej  pobrać należy wyciąg z rejestru CEIDG.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ  NA WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 • OD 10 czerwca  DO 17  czerwca 2024  –  złożenie  wniosku  w systemie elektronicznym i przedszkolu pierwszego wyboru   wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie  przez kandydata kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .
 • 21 czerwca    2024 godz 12.00  –   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów  zakwalifikowanych do przedszkola.
 • 21-27 czerwca 2024 – potwierdzenie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 • 28 czerwca 2024 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów  przyjętych  i nieprzyjętych  do przedszkola.