PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ZACZAROWANA PODKOWA
W ZALASEWIE

"Dziecko rodzi się wszechstronnie zdolne, posiada potencjalną i wybitną inteligencję, zadatki na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz duży talent społeczny - powinniśmy stworzyć mu tylko warunki do rozwoju tych uzdolnień"

Dawid Lewis