• 4
 • 7
 • 5
 • 6
 • Home
 • ZAJĘCIA DODATKOWE
 • ANGIELSKI

Angielski

Język angielski

Prowadząca : mgr Magdalena Kozera

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY
JĘZYK ANGIELSKI
LUTY 3 LATKI
1. Vocabulary- słownictwo:
a) Animals- zwierzęta: dog- pies, cat- kot, fish- ryba, bird- ptak, frog- żaba, duck- kaczka, elephant- słoń, rooster- kogut, pig- świnia, goat- koza, horse- koń, mouse-mysz, panda- panda, tiger- tygrys, fox-lis.
b) Instruments- instrumenty: guitar- gitara, drums- perkusja, piano, pianino, violin- skrzypce.
2. Songs- piosenki:
a) A duck, an elephant. Hey a rooster! I hear a pig. A dog. Listen, listen! What do you hear? I hear a dog! ( cat, duck, rooster, pig, elephant)
b) I'm a dog. I'm a dog. I'm a dog, dog, dog. I can run. I can run. I can run, run, run. I say `woof' `woof' `woof' `woof' `woof'. I'm a dog. I'm a dog. Now, stop! Sit down! Stand up!
(Cat --- Walk --- Meow!, Frog --- Jump --- Croak!, Bird --- Fly --- Tweet! Fall down!)
c) What is it? What is it? What is it? It’s a cat, a dog, a fish, a frog, a goat, a horse, a mouse, a panda, a tiger, a fox.
d) Can you play guitar? Play guitar. Play guitar. Let's all play guitar. Play guitar. Play guitar. Let's play guitar! 1, 2, 3, 4. Can you play piano? Can you play violin? Can you play the drums?
e) Jump, jump, jump, jump. Stop! I'm tired and I'm hot! I'm tired and I'm hot! But I can jump some more. Yes, I can jump some more. Jump, jump, jump, jump. Stop! Great job!
f) See you later. See you later. See you later. Take care. Goodbye. It's time to go. I'll see you later. It's time to go. See you later. Goodbye. See you later. See you later. See you later. Take care. Goodbye!

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

JĘZYK ANGIELSKI

LUTY 4 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Days of the week- dni tygodnia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
 3. b) Action verbs- czasowniki: move- ruszać się, blink- mrugać, touch-dotykać, shake- potrząsnąć, wiggle- ruszać, pat- poklepać, clap your hands- klaśnij w dłonie, stomp- tupać, stand up- wstawać, sit down- siadać, turn around- obracać się.
 4. c) Space-kosmos: space- kosmos, astronaut- astronaut, spaceship-statek kosmiczny, flying saucer- latający spodek, rocket- rakieta, moon- księżyc.
 5. Songs- piosenki:
 6. a) There are 7 days in a week. Won’t you name them all with me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Why don’t you try the days along with me? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Do you know what day it is today? There are 7 days in a week. Won’t you name them all with me. And, those are the days of the week.
 7. b) Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 1, 2,3, 4! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. (3x)
 8. c) Wiggle your fingers, blink your eyes. Wiggle your fingers, blink, blink, blink. Move your hands side to side. Move your hands side to side. Shake your hands 1, 2, 3 . Shake your hands, shake with me. Shake, shake, shake. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. And your chin below. Move your head all around. Move your head all around. Shake your hands 1, 2, 3. Shake your hands. Shake with me. Shake, shake, shake! Pat your knees, pat, pat, pat. Move your shoulders up and down. Shake… Clap your hands, clap, clap, clap. Move your feet back and forth. Shake your hands…
 9. d) Get ready to clap your hands! Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Clap, clap, clap your hands, clap your hands together. Now, let's pat our knees. Pat, pat, pat your knees. Pat your knees together. Can you stomp your feet? Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet together. Now, let's blink our eyes! Blink, blink, blink your eyes. Blink your eyes together. Get ready to wiggle your ears! Wiggle, wiggle, wiggle your ears. Wiggle your ears together. Now, clap your hands!

  e) Attention all astronauts! Please report to the rocket ship. And prepare yourself for blast off! Thank you! Zoom, Zoom, Zoom. We’re going to the moon! If you want to take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom, Zoom, Zoom, we’re going to the moon! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1… We have blast off!

 

JĘZYK ANGIELSKI

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

LUTY 5 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Musical instruments- instrumenty: piano- pianino, guitar- gitara, drums- perkusja, xylophone- cymbałki, maracas- marakasy, tambourine- tamburyn, trumpet- trąbka, flute- flet, triangle- trójkąt, concert- concert, orchestra- orkiestra.
 3. b) Space- kosmos: space- kosmos, spaceship- statek kosmiczny, flying saucer- latający spodek, rocket- rakieta, planets- planety, moon- księżyc, the Earth- Ziemia, astronaut- astronauta.
 4. c) Winter activities- czynności zimowe: run in the snow- biegać po śniegu, make a snowman- lepić bałwana, sledge/ go sledding- jeździć na sankach, skate- jeździć na łyżwach, snowboard- jeździć na snowboardzie, ski- jeździć na nartach, play with snowballs- bawić się śnieżkami, build a snowhouse- budować dom ze śniegu.
 5. Songs- piosenki:
 6. a) Let’s play some music! Guitar! Play the guitar! Guitar! Yeah! Guitar, guitar! Play the guitar! Piano. Play the piano. Drums. Play the drums.
 7. b) Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums. On my head. On my belly. On my knees. On my foot. On my cheeks. On my chin. On my elbow. On my bum. Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums.
 8. c) Look up in the sky. What do you see? Snowflakes! Let's count! I see snowflakes falling from the sky, from the sky, from the sky. I see snowflakes falling from the sky. How many do you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! They're falling on my nose! I see snowflakes falling on my nose, on my nose, on my nose. I see snowflakes falling on my nose. How many do you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! They're falling in my hands! I see snowflakes falling in my hands, in my hands, in my hands. I see snowflakes falling in my hands. How many do you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  d) Snowflakes, snowflakes dance around, Snowflakes, snowflakes touch the ground. Snowflakes, snowflakes in the air, Snowflakes, snowflakes everywhere. Snowflakes, snowflakes dance around. Snowflakes, snowflakes touch the ground. Snowflakes, snowflakes dance around, Snowflakes, snowflakes touch the ground. Snowflakes, snowflakes in the air, Snowflakes, snowflakes everywhere. Snowflakes, snowflakes dance around. Snowflakes, snowflakes touch the ground.
  e) Zoom Zoom Zoom! We’re going to the moon! Zoom Zoom Zoom! We’re going to the moon. If you want to take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom Zoom Zoom! We’re going to the moon! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1! We have blast off! (2X)

 

JĘZYK ANGIELSKI

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

LUTY 6 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Instruments- instrumenty: guitar- gitara, piano- pianino, flute- flet, violin- skrzypce, drums- perkusja, tambourine- tamburyn, triangle- trójkąt, cymbals- talerze perkusyjne, trumpet- trąbka, maracas- marakasy, accordion- akordeon, keyboard- keyboard, bell- dzwon.
 3. b) In space- w kosmosie: planets- planety, Earth- ziemia, Moon- księżyc, solar system- układ słoneczny, astronaut- astronauts, rocket- rakieta, spaceship- statek kosmiczny, flying saucer- latający spodek, alien- kosmita.
 4. Songs- piosenki:
 5. a) Drum, flute, trumpet, cymbals, maracas, guitar, keyboard, accordion, triangle, bell.
 6. b) Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums. On my head. On my belly. On my knees. On my foot. Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums. On my cheeks. On my chin. On my elbow. On my bum.
 7. c) I know the planets of the solar system 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Planets of the solar system They go around - around and around -Mercury, Venus, Earth, Mars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.
 1. d) Zoom Zoom Zoom! We’re going to the moon! Zoom Zoom Zoom! We’re going to the moon. If you want to take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom Zoom Zoom! We’re going to the moon! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1! We have blast off! (2X)
 2. e) I can name all the planets. Can you name all the planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.
 3. f) If you're happy and you know it clap your hands. If you’re happy, happy, happy-clap your hands. If you’re angry, angry, angry- stomp your feet. If you’re scared, scared, scared- say Oh no! If you’re sleepy, sleepy, sleepy- take a nap.
 4. g) Open shut them, open shut them. Give a little clap, clap, clap. Open shut them, open shut them. Put them in your lap, lap, lap. Big and small. Big and small. Big, big, big, big, small, small, small. Big and small. Big and small. Big, big, big, big, small, small, small. Please/No thank you. Please/No thank you. Please, please, please, please. No thank you. Please/No thank you. Please/No thank you. Please, please, please, please. No thank you. Fast and slow. Fast and slow. Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow. Fast and slow. Fast and slow. Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, loud, loud, loud. Shh! Quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, loud, loud, loud. Shh! Quiet. Peek-a-boo.
 5. h) Boom Chicka Boom (This is a repeat after me song. So make sure your repeat the actions & words) I Said A Boom Chicka Boom! (repeat) (Sway your hips back and forth to the beat.) I Said A Boom Chicka Boom! (repeat) I Said A Boom Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom! (repeat) U-HUH (repeat) OH-YEAH (repeat) One more time (repeat) Baby Style! Cowboy style, Motorcycle Style! Janitor Style! Elvis Style! Underwater Style!
 6. i) Hey! Let’s play Simon Says. When I say “Simon Says Jump, You Jump.” When I say “Simon Says Hurrah, You Shout Hurrah.” But, if I don’t say “Simon Says first, don’t move.” And that’s how we play the game. Simon says jump! Simon says touch your toes! Simon says stomp your feet! Wiggle your ears! Did you wiggle your ears? I didn’t say Simon Says. Let’s play again.