• 6
  • 7
  • 4
  • 5

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA OD 18.05.2020R.

Informacja

PRACA PRZEDSZKOLA W CZASIE WAKACJI

INFORMUJEMY, ŻE W TYM ROKU SZKOLNYM NIE BĘDZIE PLANOWANEJ WCZEŚNIEJ PRZERWY URLOPOWEJ W PRZEDSZKOLU.

PLACÓWKA BĘDZIE CZYNNA PRZEZ CAŁY LIPIEC I SIERPIEŃ.

W  ZWIĄZKU Z NADAL OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMEM SANITARNYM , LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLU BĘDZIE OGRANICZONA.

RODZICE, KTÓRZY PLANUJĄ POSŁAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA W MIESIĄCU LIPCU LUB SIERPNIU MUSZĄ POINFORMOWAĆ O TYM WYCHOWAWCĘ GRUPY NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 15 CZERWCA BR. PODAJĄC KONKRETNE TERMINY.

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!
Na stronie internetowej naszego przedszkola lub dostępnych komunikatorach, będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych form ich realizacji przez dziecko w domu. W zakładce „Zajęcia dodatkowe”  „Domowe przedszkole” znajdziecie Państwo propozycję zajęć dla Waszych dzieci przygotowanych przez logopedę, higienistkę, nauczyciela języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.
Materiały od wychowawców grup będą udostępniane w dotychczas przyjęty sposób.

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.
Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania.
Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić?
Pozwólmy wybierać

Życzmy wszystkim zdrowia i wytrwałości.
Zapraszamy również do kontaktu mailowego z przedszkolem.

 

ROZKŁAD DNIA

6.30 - 7.30
Zbieranie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.

7.30 - 8.00
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

8.00 - 8.15
Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15 - 8.45
Śniadanie

8.45 - 9.45
Zajęcia dydaktyczne

9.45 - 10.30
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

10.30 - 10.45
Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – porządkowe.

10.45 - 11.15
Drugie śniadanie

11.30 - 12.30
Leżakowanie maluszków. Zajęcia w starszych grupach. Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

12.30 - 12.45
Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

12.45 - 13.30
Obiad

13.30 - 17.00
Odpoczynek poobiedni. Ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.