• 6
  • 5
  • 7
  • 4

ROZKŁAD DNIA

6.30 - 7.30
Zbieranie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.

7.30 - 8.00
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

8.00 - 8.15
Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15 - 8.45
Śniadanie

8.45 - 9.45
Zajęcia dydaktyczne

9.45 - 10.30
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

10.30 - 10.45
Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – porządkowe.

10.45 - 11.15
Drugie śniadanie

11.30 - 12.30
Leżakowanie maluszków. Zajęcia w starszych grupach. Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

12.30 - 12.45
Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

12.45 - 13.30
Obiad

13.30 - 17.00
Odpoczynek poobiedni. Ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.